Onze normen

Voedselveiligheid en traceerbaarheid

We weten dat je onze producten alleen blijft kopen als onze kaas, onze boter en onze andere melkproducten heerlijk smaken en je gezond houden.

De melkveehouders van Arla werken met het unieke kwaliteitsprogramma Arlagården® dat hoge eisen stelt aan hoe melk geproduceerd wordt.  We weten steeds van welke boerderijen de melk in onze producten afkomstig is.

In onze zuivelfabrieken wordt bij de productie het strengst mogelijke voedselveiligheidsysteem gehanteerd en alle zuivelfabrieken zijn gecertificeerd volgens één of meer kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen.

We hebben een uitgebreid opleidingsprogramma en zorgen ervoor dat we werken met de nieuwste technologieën. Als zich toch ergens een overtreding voordoet, zullen we de voedselautoriteiten onmiddellijk informeren, de mogelijk betrokken producten terughalen, de oorzaak opsporen en het probleem oplossen.

Onze normen

Hoe wij met voedselveiligheid omgaan

Meer weten over hoe we omgaan met voedselveiligheid in onze zuivelfabrieken?

Lees meer (in het Engels)
Kwaliteitsprogramma

Arlagården

In ons kwaliteitsprogramma Arlagården zijn de eisen voor duurzame melkproductie, melkkwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn vastgelegd. Boerderijen die melk aan Arla Foods leveren moeten daaraan voldoen.

Download het volledige Arlagården-programma als PDF

Lees meer (in het Engels)
Verantwoord produceren

Dierenwelzijn

De gezondheid van onze koeien is van groot belang voor ons. Daarom doen we ons best om onze koeien een goed leven op de boerderij te bieden.

Meer weten