Een Lange Reis

Geschiedenis

Het begon allemaal rond 1880 toen melkveehouders uit Denemarken en Zweden kleine coöperaties vormden die investeerden in gezamenlijke zuivelfabrieken. Zo konden ze hun melk efficiënt gebruiken en hoogwaardige producten op de markt brengen. De inkomsten uit hun melk werden gelijk verdeeld onder de melkveehouders en samen bouwden ze een goede toekomst op voor zichzelf en de volgende generaties.

Er ontstonden steeds meer en grotere coöperaties. In 2000 fuseerde de grootste Deense zuivelcoöperatie met diens Zweedse tegenhanger en zo ontstond Arla Foods, de eerste grensoverschrijdende zuivelcoöperatie.

Lees meer over onze geschiedenis. 

Toetreding van Nederlandse boeren
In augustus 2014 werd de fusie met EGM Walhorn goedgekeurd. Deze fusie betekende de toetreding van 51 Nederlandse boeren tot de Arla coöperatie. Een mijlpaal voor Arla Foods Nederland, aangezien dit de eerste Nederlandse Arla boeren zijn in onze geschiedenis.

Arla Foods Nederland valt onder de divisie Consumer Europe. Op onze productielocatie in Nijkerk  werken zo’n 300 medewerkers en wordt jaarlijks ongeveer 300 miljoen liter melk verwerkt.

Lees hier meer informatie over Arla Foods.

De Volharding
De geschiedenis van de onderneming in Nijkerk begint in 1918. In dat jaar werd de Coöperatieve Fabriek van Melkproducten 'De Volharding' opgericht. Kenmerkend was onderlinge samenwerking gericht op verdere ontwikkeling, met een sterke maatschappelijke verankering. Dat typeert ook nu nog ons bedrijf. Samen met medewerkers en externe partners werken we voortvarend aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf terwijl we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle nemen.