Natuurlijke Producten

Duurzaamheids- programma

Natuurlijke zuivelproducten én een duurzame bedrijfsvoering. Dat typeert Arla Foods Nederland. Het is onze ambitie om een leidende én duurzame zuivelonderneming te zijn. Dat wil zeggen een financieel gezond bedrijf dat met sterke merken en innovatieve producten bijdraagt aan een duurzame samenleving. Een bedrijf waar mensen graag willen werken, klanten graag producten afnemen, boeren graag melk aan leveren, leveranciers graag mee samenwerken en waar eigenaren tevreden over zijn: vanwege het mooie duurzame bedrijf achter de mooie producten!

 

Met ons duurzaamheidsprogramma Dichter bij de natuur proberen wij de negatieve effecten van de zuivelketen op het milieu en op de samenleving zoveel mogelijk te reduceren. Het programma heeft vier thema's: klimaatneutraal, Terugdringen van verspilling, Welzijn voor mens en dier en Transparantie. Binnen elk thema hebben we concrete doelstellingen geformuleerd die we uiterlijk in 2020 willen bereiken.

Klimaatneutraal

Wij reduceren onze eigen CO2-uitstoot, en verminderen en verduurzamen ons energieverbruik.

Terugdringen van verspilling

Bij het produceren en consumeren van onze producten dringen wij verspilling terug: gericht op de houdbaarheid van producten, het hergebruik van verpakkingen en de manier waarop ons productie- en werkproces is ingericht en wordt uitgevoerd.

Welzijn voor mens en dier

 Wij produceren natuurlijke producten met zorg voor mens en dier. Samen met onze leveranciers willen wij zorgen voor de natuur, voor nu en voor later.

Transparantie

Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren. Over de keuzes die we maken in onze producten en bedrijfsvoering leggen we op een transparante manier verantwoording af.

Ethische kwesties en kwaliteit

MVO Verslagen

We willen groeien en wij vinden het belangrijk hóe dat gebeurt. Arla Foods benadert ethische kwesties en kwaliteit op een duurzame en verantwoorde wijze... 

LEES MEER
Onze Verantwoordelijkheid

Klimaat­neutraal

Wij reduceren onze eigen CO2-uitstoot, en verminderen en verduurzamen ons energieverbruik...

LEES MEER
Duurzaamheidsprogramma

Terugd­ringen van verspil­ling

Bij het produceren en consumeren van onze producten dringen wij verspilling terug...

LEER MEER
Eerlijke Communicatie

Transparantie

Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren...

MEER
We de Zorg

Welzijn voor Mens en Dier

Wij produceren natuurlijke producten met zorg voor mens en dier...

MEER