Duurzaamheidsprogramma

Duurzaam inkopen

Bij de inkoop van producten en diensten streven we naar langdurige relaties met onze leveranciers en naar samenwerkingstrajecten in de keten. We werken daarom met voorkeursleveranciers die we niet alleen selecteren op basis van prijs en kwaliteit, maar ook op basis van hun duurzaamheidsprestaties. We beoordelen leveranciers op aspecten als voedselveiligheid, milieuzorg, sociale verantwoordelijkheid, productkwaliteit en ethiek.

Voorkeursleveranciers wordt gevraagd onze Supplier Code of Conduct te tekenen. Deze bevat onze normen en waarden ten aanzien van de omgang met het milieu, omkoping en corruptie, en goed werkgeverschap. We voeren audits uit bij onze leveranciers om te kunnen vaststellen of de Supplier Code of Conduct wordt nageleefd.

Soja

We hanteren een streng beleid ten aanzien van soja. Ondanks het feit dat slechts een klein deel van het voer van melkkoeien bestaat uit sojaschroot, zijn wij ons bewust van de nadelige effecten van onverantwoorde sojateelt. Arla is daarom lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS). RTRS-gecertificeerde soja betekent duurzame soja, geproduceerd met aandacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen, goede arbeidsomstandigheden en respect voor landrechten van lokale gemeenschappen.

De rijksoverheid heeft met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Landen Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) afgesproken dat de melkveehouderij in 2015 volledig moet zijn overgeschakeld op het gebruik van RTRS-gecertificeerde soja. Tegen deze achtergrond ondersteunt Arla sinds 2010 in samenwerking met Solidaridad kleinschalige gezinsbedrijven in Brazilië bij de teelt van soja volgens de RTRS-criteria (eerst via het Soy Producer Support Initiative en sinds 2013 via het Farmer Support Programme).

Cacao

In december 2010 zijn we begonnen met het gebruik van duurzame cacao voor onze producten. Hiervoor werken we samen met certificeringsorganisatie UTZ CERTIFIED. Met de aankoop van gecertificeerde cacao ondersteunen we boeren in ontwikkelingslanden bij hun duurzame cacaoproductie. De cacao is zowel verantwoord uit sociaal oogpunt als uit milieuoogpunt.