Duurzaamheidsprogramma

Terugdringen van verspilling

Bij het produceren en consumeren van onze producten dringen wij verspilling terug: gericht op de houdbaarheid van producten, het hergebruik van verpakkingen en de manier waarop ons productie- en werkproces is ingericht en wordt uitgevoerd.

We bestrijden verspilling van energie, water, materialen en producten. Het gaat om verspilling in ons eigen bedrijf maar ook bij consumenten. In 2020 willen we ons energieverbruik gereduceerd hebben met 30% (ten opzichte van 2005). Voor het waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater werken we aan een reductie met 50% in 2020 (ten opzichte van 2005). 

Terugdringen Verspilling

Bij het produceren en consumeren van onze producten dringen wij verspilling terug...

Minder verspilling van materialen en grondstoffen

Voedselverspilling