Duurzaamheidsprogramma

Transparantie

Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren. Over de keuzes die we maken in onze producten en bedrijfsvoering leggen we op een transparante manier verantwoording af.

We willen transparant zijn over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Met stakeholders gaan we graag de dialoog aan om ons beleid toe te lichten en om te onderzoeken of we samen kunnen werken aan verdere verduurzaming.

Partnerschappen

Arla is partner van de kennis en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Nederland. Daarnaast nemen we deel aan de Duurzame Zuivelketen, een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland, waarvan CO2-reductie één van de hoofddoelstellingen is. In 2013 zijn we eveneens toegetreden tot De Groene Zaak, het bedrijvenplatform voor koplopers in duurzaam ondernemen. In 2014 gaan we zitting nemen in één van de projectgroepen van de Groene Zaak.

Transparantiebenchmark

In 2013 heeft Arla (met het duurzaamheidsverslag over 2012) voor het eerst deelgenomen aan de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslag geving bij Nederlandse ondernemingen. Arla Foods Nederland is met 102 punten (van de maximaal te behalen 200 punten) geëindigd op plaats 134 (van de 460 deelnemende bedrijven).

De benchmark heeft ons gemotiveerd om de kwaliteit van ons duurzaamheidsverslag verder te verbeteren.