Voor een betere wereld

Milieustrategie 2020

Arla werkt al tientallen jaren met milieustrategieën waarbij de nadruk op verschillende milieuaspecten ligt. In onze strategie voor 2020 hebben we een 'lifecycle management'-perspectief gekozen - voor de hele keten van koe tot koelkast. Onze milieustrategie 2020 richt zich op:

Duurzame melkproductie

We vinden het heel belangrijk dat onze melk en andere landbouwproducten die we inkopen op een duurzame manier geproduceerd zijn.

Klimaat

We willen de uitstoot van broeikasgassen in onze gehele toeleveringsketen verminderen - van koe tot koelkast

Water en energie

We hebben respect voor grondstoffen, verminderen continu ons verbruik en stappen van fossile grondstoffen over op hernieuwbare energiebronnen.

Zero Waste

We willen verspilling voorkomen. En als dat niet mogelijk is, behandelen we afval als een grondstof die we hergebruiken of recyclen. Dat noemen we Zero Waste.

Goede landbouw

Duurzame melkproductie

We vinden het heel belangrijk dat onze melk en andere landbouwproducten die we inkopen op een duurzame manier geproduceerd zijn.

Meer weten
Verantwoordelijke keuzes

Klimaat

We willen onze uitstoot van broeikasgassen in onze hele toeleveringsketen verminderen- van koe tot koelkast…

Lees meer
Respect voor grondstoffen

Water en energie

We hebben respect voor grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Daarom verminderen we continu ons verbruik van water en energie en stappen we van fossile grondstoffen over op hernieuwbare energiebronnen.

Meer weten
Hergebruiken & recyclen

Zero Waste

We willen verspilling voorkomen. En als dat niet mogelijk is, behandelen we afval als een grondstof die we hergebruiken of recyclen. Dat noemen we Zero Waste…

Lees meer