Ambitieuze doelstellingen

Hoe we werken

Ambitieuze milieudoelstellingen en een meer holistische aanpak vereisen nieuwe werkwijzen voor een duurzamere melkproductie.

Levenscyclus-aanpak

Deze aanpak houdt in dat we in het kader van onze milieudoelstellingen de aandacht richten op alle stappen in de toeleveringsketen, van koe tot consument. Daarnaast nemen we de hele levenscyclus van onze producten mee in onze berekeningen, van grondstof tot verwijdering.

Focus op de boerderij

Onderdeel van onze milieustrategie 2020 is de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven. Via demonstraties op boerderijen en workshops betrekken we onze leden bij het vinden van meer duurzame oplossingen voor de melkveehouderij. Tot onze plannen voor duurzame melkveehouderij behoort ook het verhogen van efficiëntie: sinds de jaren 90 hebben we het water- en energieverbruik in onze productie en bij het transport continu verlaagd. Dit werk wordt voortgezet via ons milieubeheersysteem, de 'plan-do-check-act'.

Transparantie

Transparantie betekent dat we alle geïnteresseerde belanghebbenden uitnodigen om onze voortgang op het gebied van milieuverbeteringen te volgen. We publiceren regelmatig onze mijlpalen en resultaten op onze website en we verlenen toegang tot belangrijke cijfers, zoals de vermindering van de koolstofvoetafdruk en het verbruik van water en energie.

Betrokkenheid van belanghebbenden

Hierbij gaat het om de betrokkenheid van collega's, melkveehouders en externe belanghebbenden bij de vele projecten die moeten leiden tot een meer duurzame zuivelproductie. Via een interne campagne worden collega's bijvoorbeeld betrokken bij het vinden van nieuwe en betere manieren van werken die een positieve impact op het milieu hebben.

We werken samen met een breed scala aan externe belanghebbenden:

• Brancheorganisaties
• Leveranciers
• Universiteiten
• NGO's
• Maatschappelijke organisaties

Ons doel is om beste praktijken en nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te delen, bijvoorbeeld nieuwe verpakkingsmaterialen, normen voor de koolstofvoetafdruk of kennis met betrekking tot de efficiëntie van het voer van de koeien.

Onze wereld

De principes van Global Compact

We zijn aangesloten bij Global Compact van de Verenigde Naties. Dat betekent dat we de principes van dit initiatief hebben opgenomen in onze strategie, bedrijfsvoering en cultuur.

Lees verder (in het Engels)
Onze inspanningen

Duurzame melkproductie

We hebben een natuurlijk belang bij hoge standaarden voor dierenwelzijn, melkkwaliteit en ultramoderne productiefaciliteiten. We streven naar de best mogelijke omgang met het milieu en werken continu aan de vermindering van onze impact op het milieu, van de boerderij tot aan de consument.

Lees verder