Klimaat

Uitstoot van broeikasgassen

We streven naar de best mogelijke omgang met het milieu en werken continu aan de vermindering van onze klimaatimpact. Daarbij speelt de uitstoot van broeikasgassen een zeer belangrijke rol. We willen de uitstoot van broeikasgassen in onze gehele toeleveringsketen verminderen - van koe tot koelkast.

Onze klimaatstrategie voor 2008 maakt nu deel uit van onze milieustrategie 2020. Tot 2010 hadden we ons er al aan gecommitteerd om samen met onze coöperatieleden en leveranciers de klimaatimpact van onze grondstoffen zo veel mogelijk te beperken. In onze milieustrategie 2020 gaan we de uitstoot van broeikasgassen van melkveebedrijven nog progressiever aanpakken.

Op het gebied van productie, transport en verpakking is onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met 25 procent te verminderen, ten opzichte van 2005.
Lees hier meer (in het Engels)

Transport

• Gebruik van duurzame biobrandstof voor de vrachtwagens
• Training van de chauffeurs op het gebied van milieu en duurzamheid
• De brandstofefficiëntie met 1% per jaar verhogen

Voedselproductie

• Gebruik van milieuvriendelijke technologieën
• Overschakelen van fossile naar hernieuwbare energiebronnen
• De energie- en waterefficiëntie met 3% per jaar verhogen

Verpakkingen

• Minimaliseren van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat we gebruiken
• Het gebruik van materialen met een laag milieueffect verhogen
• Gebruik van 100% recyclebaar verpakkingsmateriaal

Transport

Tot op heden is onze CO2-uitstoot, oftewel onze klimaatimpact, binnen de hele onderneming met 12,4% gedaald, ondanks toegenomen productie.

Energie en water

Ons doel is het water- en energieverbruik met 3% per jaar en het gebruik van brandstof voor het transport met 1% te verminderen.

Meer weten

Hernieuwbare energie

We werken er continu aan ons energieverbruik te verminderen en van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen over te schakelen.

Meer weten

Verpakkingen

We werken nauw samen met leveranciers, onderzoekers en belangrijke klanten om de millieu-impact van het verpakkingsmateriaal dat wij gebruiken terug te brengen. Daarnaast hebben we de ambitie om voedselverspilling te halveren, in de productie en bij de consument.

Meer weten
Onze inspanningen

Duurzame melkproductie

We hebben een natuurlijk belang bij hoge standaarden voor dierenwelzijn, melkkwaliteit en ultramoderne productiefaciliteiten. We streven naar de best mogelijke omgang met het milieu en werken continu aan de vermindering van onze impact op het milieu, van de boerderij tot aan de consument.

Lees verder