Respect voor grondstoffen

Water en energie

We hebben respect voor grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Daarom verminderen we continu ons verbruik van water en energie en stappen we van fossile grondstoffen over op hernieuwbare energiebronnen.

Tegen 2020 zal de helft van de energie die wij verbruiken afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dat betekent dat we ons verbruik van fossiele grondstoffen zoals olie en gas drastisch verminderen en in plaats daarvan versterkt overschakelen op bijvoorbeeld biomassa of biogas.


Energie- en waterverbruik

Ons doel is om het water- en energieverbruik met 3% per jaar en het gebruik van brandstof voor het transport met 1% per jaar verminderen. Om dat te bereiken, blijven we werken aan de volgende maatregelen:

Productie:

• Milieuvriendelijke technologieën
• Warmteterugwinning verder verhogen
• Water hergebruiken
• LEAN management implementeren


Transport:

• Logistieke planning optimaliseren
• Chauffeurs opleiden op het vlak van milieuvriendeljke rijtechnieken 
• Samenwerking met voertuigfabrikanten 

Water en energie

Ons doel is het water- en energieverbruik met 3% per jaar en het gebruik van brandstof voor het transport met 1% te verminderen.

Vooruitgang:

- Het energieverbruik per ton verwerkte melk is binnen heel Arla Foods tussen 2005 en 2017 met 22% gedaald.  
-  In Nederland is ons energieverbruik tussen 2005 en 2017 met 17,5% procent gedaald, ondanks toegenomen productie. Afgelopen jaar daalde ons energieverbruik met maar liefst 10%. 
- In Nijkerk wordt in onze eigen waterzuivering uit het slib dat overblijft na de zuivering van het afvalwater energie opgewekt.
- Het waterverbruik op onze fabriek in Nijkerk nam afgelopen jaar met 6,7% af.

Hernieuwbare energie

In 2020 moet de helft van de energie die we verbruiken afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Vooruitgang:

- 100% groene energie in Nederland: Sinds 2014 gebruikt Arla Foods uitsluitend groene stroom uit Nederlandse wind van de Windunie. Deze stroom is grotendeels opgewekt door Nederlandse agrariërs 
- In de hele onderneming was 24% van de energie die wij in 2017 hebben verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen.