Hergebruiken & recyclen

Zero Waste

We willen verspilling voorkomen. En als dat niet mogelijk is, behandelen we afval als een grondstof die we hergebruiken of recyclen. Dat noemen we Zero Waste.

Om onze visie van Zero Waste waar te maken hebben we drie doelstellingen gedefinieerd:

Recyclebare verpakkingen

Ons doel is dat al onze verpakkingen tegen 2020 voor 100% recyclebaar zijn. Daarvoor concentreren we ons op:

• Samenwerking met leveranciers, onderzoekers en belangrijke klanten
•Het evalueren en selecteren van de juiste verpakkingen ten opzichte van design en materialen.

Voedselverspilling verminderen

We willen consumenten helpen bij hun inspanningen om voedselverspilling te halveren:

• We willen erbij helpen de aankoop van voedsel beter te plannen en de producten volledig te benutten, door online en op verpakkingen tips en tricks aan te bieden voor het gebruik van etensresten, waaronder recepten, een weekelijkse menuplanning en boodschappenlijstjes.
• De optimale verpakking aanbieden die de juiste portiegrootte heeft en door de consument volledig geleegd kan worden

Afval in de productie

We willen afval uit de productie tegengaan door:

• Bij- en restproducten te gebruiken voor diervoeder of biogasproductie
• Samenwerking met afvalverwerkers om vast afval te recyclen of te hergebruiken

Verpakkingen

We willen de millieu-impact van het verpakkingsmateriaal dat wij gebruiken terugbrengen. Dit bijvoorbeeld door het gewicht van individuele verpakkingsformaten continu te verminderen, zonder gevolgen voor de functionaliteit. Daarnaast gebruiken wij waar mogelijk hernieuwbare grondstoffen. Ons doel is dat al onze verpakkingen tegen 2020 voor 100% recyclebaar zijn.

Vooruitgang:

- We hebben in Nederland drankenkartons geïntroduceerd gemaakt van hernieuwbare materialen (plantaardige oliën) met een fors lagere CO2-uitstoot 
- Het gebruik van plastic is fors verminderd en het gebruik van aluminium is vrijwel tot nul teruggebracht.
- Al het papier en karton dat Arla Foods gebruikt is 100% FSC-gecertificeerd.

Voedselverspilling

Arla Foods heeft de ambitie om voedselverspilling te halveren – niet alleen in de productie, maar ook bij de consument, bijvoorbeeld door tips en tricks aan te bieden voor de optimale aankoop van voedsel en het gebruik van etensresten.

Daarnaast doneren we producten die we niet meer aan klanten kunnen leveren maar die nog voldoende houdbaar zijn, aan de Voedselbank Arnhem. Producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie worden gebruikt als diervoeding.