Onze verantwoordelijkheid

Verantwoorde bedrijfsvoering

Arla Foods is een wereldwijde onderneming in handen van melkveehouders. Bij ons is het een gegeven dat winstgevendheid en een verantwoorde bedrijfsvoering hand in hand gaan, zowel bij de aankoop als de verkoop. Daar zijn toewijding, samenwerking en integriteit voor nodig.

Verantwoorde inkoop

We betrekken goederen en diensten over de hele wereld. Onze wereldwijd beheerde externe uitgaven vertegenwoordigen ongeveer 77% van onze totale uitgaven. Daarom is het onze ambitie dat al onze leveranciers onze gedragscode voor leveranciers naleven. Deze regelt ethische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Momenteel heeft 76% van onze leveranciers deze gedragscode ondertekend.

Vooruitgang: 
100% van de in 2016 aangekochte palmolie is gescheiden en gecertificeerd volgens de RSPO-criteria (Round Table for Sustainable Palm Oil). lle cacao die voor onze merkproducten wordt gebruikt is UTZ-gecertificeerd. Alle soja die op de Arla-boerderijen wordt gebruikt, is biologisch, ProTerra- of RTRS-gecertificeerd (Round Table for Responsible Soy) of verduurzaamd met RTRS-certificaten. In Nederland gebruiken we al sinds 2014 100% duurzame soja in het voer van de koeien.

Lees meer (in het Engels)

Anti-corruptie en omkoping

We hanteren een nultolerantiebeleid met betrekking tot omkoping en corruptie. We streven ernaar professioneel, eerlijk en integer te handelen in al onze zakelijke activiteiten en relaties, waar ter wereld we ook actief zijn. Daarvoor hebben we een internationale anti-omkopingsrichtlijn die de verantwoordelijkheden  voor het naleven van ons beleid uiteenzet. De richtlijn biedt informatie en advies over het herkennen en aanpakken van omkoping en corruptie en is van toepassing op iedereen die voor ons werkzaam is of in opdracht voor ons actief is.

Vooruitgang:  
We blijven onze activiteiten tegen corruptie en omkoping versterken, o.a. via een verplicht e-learningprogramma voor alle collega's in de administratie en diepgaande face-to-face trainingen. We pakken het onderwerp omkoping ook direct aan met onze leveranciers. We hebben geen veroordelingen op dit vlak gehad.

Meer weten (in het Engels)

Onze coƶperatie

Arla Foods is eigendom van de melkveehouders. Zij werken elke dag hard en met veel passie om melk van uitstekende kwaliteit te leveren en gaan daarbij duurzaam te werk, met zorg voor hun dieren en het milieu.

Meer weten