בטוח וטרי

Gelukkig koeien zijn gezonde koeien

Een gelukkige koe produceert meer melk en van betere kwaliteit. Gelukkige koeien = gezonde koeien = betere melk

Lees meer over onze coöperatie

Dierenwelzijn is onderdeel van onze belofte

Voor de melkveehouders van Arla Foods gaan dierenwelzijn en duurzame melkproductie hand in hand. Dit komt ook terug in ons kwaliteitsprogramma Arlagården dat zich richt op dierenwelzijn, melkkwaliteit, voedselveiligheid en het milieu. Arlagården zorgt ervoor dat onze koeien te allen tijde gezond en goed gevoed zijn. Dat is goed voor de koeien en goed voor onze melkveehouders: gezonde koeien zijn namelijk gelukkige koeien - en gelukkige koeien produceren niet alleen meer melk, maar ook melk van hogere kwaliteit.

Zorg dragen voor onze koeien

De melkveehouders van Arla Foods zorgen goed voor hun koeien om de dieren gezond en gelukkig te houden. Daarbij voldoen zij aan de vereisten van Arla Foods voor kwaliteit en dierenwelzijn. Elke koe wordt individueel verzorgd. Dat betekent dat bijvoorbeeld het voer van een koe aan de specifieke behoeften van het dier kan worden aangepast en dat er per  koe individuele informatie vastgelegd wordt.

Onze koeien zijn in goede conditie

We doen ons best om onze koeien een goed leven op de boerderij te bieden en zorgen ervoor dat zij steeds schoon, droog en goed verzorgd zijn.

Goede melk vereist goed voer

Omdat we de lekkerste en gezonde melk willen leveren, zorgen onze melkveehouders ervoor dat hun koeien het beste voer en water krijgen: vers, zuiver en in de juiste hoeveelheid voor een optimale voeding. Het grootste deel van hun voer wordt direct op de boerderij geproduceerd en geoogst.

Onze koeien worden elke dag verzorgd

We verzorgen onze koeien en de stallen elke dag. Dat is een belangrijk onderdeel van onze standaarden voor kwaliteit en dierenwelzijn om de koeien gezond en gelukkig te houden.

Melkkoeien in de wei

Wij vinden het belangrijk dat onze koeien buiten kunnen grazen. In onze Nederlandse vestiging in Nijkerk worden daarom al onze dagverse zuivelproducten gemaakt van weidemelk afkomstig van koeien die van het voorjaar tot het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Het weideseizoen loopt meestal van april tot november.

Vrijloopstallen

Veel van onze boeren hebben vrijloopstallen waar de koeien zich vrij bewegen tussen het voedingsstation, de waterbak, de melkstal en hun bedden. Net als in de wei liggen de koeien in een vrijloopstal ongeveer 10 tot 14 uur om te herkauwen. Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsprogramma Arlagården en in het kader van het programma moeten de melkveehouders aan strenge vereisten voldoen om het welzijn van hun koeien te waarborgen.