Onze strategie

Onze overtuiging

We geloven dat onze producten, onze activiteiten en onze groei niet alleen waarde moeten creëren voor de melkveehouders, de eigenaren van onze coöperatie. Ze moeten ook helpen het leven van mensen te verbeteren, onze klanten helpen groeien, uitdagende mogelijkheden bieden voor onze collega's en een positieve bijdrage leveren voor de maatschappij.

Ons strategisch fundament is onze leidraad voor het waarmaken van deze ambitie.

Onze missie

De hoogste waarde voor de melk van onze melkveehouders realiseren en tegelijkertijd groeimogelijkheden voor hen creëren.

Onze visie

Bouwen aan de toekomst van zuivel om op natuurlijke wijze gezondheid en inspiratie in de wereld te brengen.

Onze strategie

Good Growth 2020

Wij willen onze rol als wereldwijd zuivelbedrijf dat waarde toevoegt aan het leven van consumenten verder ontwikkelen door natuurlijke voeding aan te bieden en te helpen met het maken van bewuste keuzes. Dit streven geven we vorm met onze strategie Good Growth 2020. De strategie bouwt voort op onze missie en visie en vormt de operationele leidraad voor al onze activiteiten.

Meer weten over Good Growth 2020
Good Growth

Onze identiteit

Onze identiteit is gebaseerd op het idee van Good Growth. Good Growth beschrijft wie wij zijn, waar wij als onderneming voor staan en hoe we bouwen aan de toekomst van zuivel. Het is de leidraad voor de manier waarop we onze coöperatie, onze producten, werkwijzen en onze markten ontwikkelen. Good Growth bestaat uit vier principes:

Verantwoorde groei: vanuit een langetermijnperspectief verantwoordelijkheid nemen voor voedselveiligheid, onze impact op de maatschappij en het milieu.
Natuurlijke groei: natuurlijke producten van de hoogste kwaliteit maken
Coöperatieve groei: als onderneming eigendom zijn van de melkveehouders en samenwerken met alle belanghebbenden tot wederzijds voordeel
Gezonde groei: het goede in zuivel promoten en mensen erbij helpen gezonder te leven

Voor de consument

Onze gezondheidsstrategie

We brengen de natuurlijke kracht van melk in verschillende vormen om het voor jou eenvoudiger te maken om gezond te leven.

Lees meer
Voor de planeet

Ons duurzaamheidsprogramma

Natuurlijke zuivelproducten én een duurzame bedrijfsvoering, daar gaat het ons om. Succes op lange termijn is alleen mogelijk als we verantwoordelijk handelen ten opzichte van het milieu en de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken. Daarvoor hebben we ons duurzaamheidsprogramma opgesteld.

Meer weten