Werken bij Arla

Diversiteit

Bij Arla vinden we dat we betere resultaten, betere producten en innovatievere oplossingen creëren als we collega's hebben met een verschillende achtergrond, leeftijd, opleiding en geslacht en door gebruik te maken van hun andere kijk, kennis en competenties. Daarom is diversiteit een strategisch aandachtspunt voor ons.

Het is een feit dat diverse teams beter presteren en innovatiever zijn dan homogene teams en daarom is het onze strategische ambitie dat onze teams uit maximaal 70 procent leden van hetzelfde geslacht, nationaliteit/etniciteit, opleiding, professionele achtergrond en leeftijd mogen bestaan.