Recycling van onze pakken

Onze Arla Biologisch 1 liter producten zitten in ons natuurvriendelijkste pak ooit! Het pak is van 100% ongebleekt, bruin karton en is 100% recyclebaar als deze wordt ingeleverd bij de drankenkartons.

In veel gemeenten moeten drankenkartons worden gescheiden in een zak of een bak. In sommige gemeenten worden drankenkartons pas achteraf gescheiden van het huishoudelijk restafval.

Op de website van Stichting HEDRA wordt per gemeente (of woonplaats of postcode) weergegeven welk inzamelsysteem wordt gehanteerd.

De weggooiwijzer logo’s geven aan waar verschillende soorten verpakkingen moeten worden weggegooid.

 

Deze afbeelding van HEDRA laat duidelijk zien wat er na het weggooien met drankenkartons gebeurt.

Kijk voor meer informatie over het weggooien en recyclen van drankverpakkingen op www.hedra.nl/consumenten

Opvouwinstructie

Om de verpakking zo efficiënt mogelijk weg te gooien, hebben we een instructie op onze pakken staan. Zie hieronder.

Wil je meer weten over het omgaan met verpakkingen, kijk dan nog even hier:

Zuivelpak vouwinstructie

Zuivelpak commercial

Milieucentraal