Sterkere planeet

Bescherming van de natuur

Bij Arla geloven we dat een symbiotische relatie met de natuur absoluut cruciaal is voor een duurzame melkveehouderij. 

De achteruitgang van de biodiversiteit is een bedreiging voor ons toekomstige welzijn. Biodiversiteit is essentieel voor veel ecosysteemdiensten zoals voedselproductie, watervoorziening, voedingsstoffenrecycling en biologisch beheer van flora/fauna. Door land te gebruiken voor het grazen van vee en het telen van voeders beïnvloeden melkveehouders soms de natuurlijke habitats die nodig zijn voor biodiversiteit. 

We hebben onze ambities vernieuwd en zetten ons ervoor in onze melkveehouderijen nog beter en gezonder over te kunnen dragen aan de volgende generatie

Maatregelen die wij hebben genomen om de natuur te beschermen...

Het gras is groener
Het gras is groener

Het begint allemaal bij de elementaire bouwstenen: schone lucht en water. Door zorgvuldig uitgedacht beheer van melkveehouderijen en een toename in de grasproductie en begrazing proberen we de stikstof- en fosforkringlopen in balans te houden. 

Stimuleren van de biodiversiteit
Stimuleren van de biodiversiteit

We doen doorlopend onderzoek naar manieren om de natuurlijke ecosystemen te ondersteunen, van het beplanten van onze daken en het braak leggen van land voor de groei van wilde kruiden tot het onderhouden van complete bijenvolken. Meer dan 15% van onze melkveehouders geeft aan mee te werken aan een op de biodiversiteit gerichte activiteit van een onafhankelijke natuurorganisatie (2019) en nog veel meer laten weten zelf initiatieven op dit gebied te hebben ontplooid. 

Dichtbij en ver weg
Dichtbij en ver weg

We hebben veel initiatieven ontplooid om de natuurlijke omgeving rond onze eigen melkveehouderijen te beschermen, maar proberen daarnaast ook altijd het milieu te compenseren als we ingrediënten van ver moeten inkopen. 

Onze wereldwijde ambitie 

  • De stikstof- en fosforkringlopen in balans houden 
  • De biodiversiteit en de toegang tot de natuur vergroten 

Lees meer over onze klimaatambities voor 2050 (Engelstalig artikel)  

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen om de natuur te beschermen, leveren wij een bijdrage aan SDG's:  

  • Nr. 14 - Leven in het water, door het implementeren van programma's die garant staan voor schoon water van onze melkveehouderijen en onze activiteiten. 
  • Nr. 15 - Leven op het land, door de biodiversiteit op onze melkveehouderijen te stimuleren. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met experts op het gebied van biodiversiteit en lokale ecosystemen en ecologische regelingen te ondersteunen.