Sterkere planeet

Duurzame melkveehouderij

Het hart van onze coöperatie van melkveehouders wordt gevormd door de melkveehouderij zelf en onze verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid beginnen dan ook daar. 

We streven ernaar te waarborgen dat onze melkveehouderijen in harmonie samenwerken met de omringende ecosystemen, van natuurlijke omgevingen tot lokale gemeenschappen en economieën. We bewerken het land al generaties lang en kunnen op tientallen jaren aan kennis en ervaring bouwen als basis om voortdurend volgende stappen te zetten en de dingen beter te doen

Maatregelen die we hebben genomen om de melkveehouderij duurzamer te maken...

De CO2-uitstoot van Arla-melkveehouders ligt op ongeveer 1/2 van het wereldwijde gemiddelde
De CO2-uitstoot van Arla-melkveehouders ligt op ongeveer 1/2 van het wereldwijde gemiddelde

De Arla-melkveehouders zijn erin geslaagd hun CO2-uitstoot per kilo melk vanaf 1990 met 23% te verlagen (1990-2019) en we blijven voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden de uitstoot verder omlaag te brengen, omdat we beseffen dat er meer gedaan moet worden. Met de introductie van de Klimaatcheck voor al onze melkveehouders, waarbij we methoden aandragen om de uitstoot nog verder te beperken, zijn we ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. 

Wij zorgen voor onze koeien
Wij zorgen voor onze koeien

Een bloeiende melkveehouderij is alleen mogelijk met gelukkige en gezonde dieren. Om het welzijn van onze koeien te kunnen garanderen, hebben we Arlagården®, ons kwaliteitsmanagementprogramma van de melkveehouderij, in het leven geroepen. Met deze tool zijn we in staat een van de grootste databases voor dierenwelzijn ter wereld op te bouwen, aan de hand waarvan we het welzijn van onze koeien, van hygiëne tot de samenstelling van de melk, kunnen volgen en manieren kunnen blijven ontwikkelen om de dingen beter te doen. 

sterkere planeet

Klimaatcheck stimulans voor verbeteringen op de melkveehouderij

De Klimaatcheck van Arla helpt onze melkveehouders hun CO2-uitstoot te beperken. 

Sterkere planeet

Een fossielvrije toekomst

Om ons doel van volledig klimaatneutrale zuivel te bereiken, werken we aan bedrijfsprocessen die volledig vrij zijn van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan kun je denken aan hernieuwbare energiebronnen, waaronder windturbines, zonnepanelen en zelfs biogas uit afvalverbranding.  

Onze wereldwijde ambitie 

Vermindering van 30% van de uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk tegen 2030 ten opzichte van 2015. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen voor een duurzamere melkveehouderij leveren we een bijdrage aan SDG's:  

  • Nr. 6 - Schoon water en sanitair, door ervoor te zorgen dat stikstof en fosfor op onze melkveehouderijen in balans zijn. 
  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door op onze melkveehouderijen gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door voorop te lopen op het gebied van ontwikkelingen in de melkveehouderij. 
  • Nr. 13 - Klimaatactie, door de CO2-uitstoot op onze melkveehouderijen te blijven verlagen en ons in te spannen voor volledig klimaatneutrale zuivel in 2050. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met anderen en de zuivelsector om een duurzame zuiveltoekomst voor ons allemaal te garanderen.