sterkere planeet

Minimale voedselverspilling

Aangezien we een coöperatie van melkveehouders zijn, is de rauwe melk afkomstig van onze melkveehouderijen ons meest waardevolle bezit en zetten we alles op alles om geen druppel te verspillen. 

We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om onze eigen productieprocessen efficiënter te maken en tegelijkertijd de consument slimme manieren te bieden om het maximale uit onze zuivelproducten te halen. Eventuele overschotten aan voedingsmiddelen bieden we altijd bij de verschillende voedselbanken in heel Europa aan. 

Maatregelen die we hebben genomen om voedselverspilling te minimaliseren...

Te beginnen bij de zuivelfabrieken
Te beginnen bij de zuivelfabrieken

In onze eigen zuivelfabrieken werken we voortdurend aan een optimalisatie van de productie en een minimalisatie van de afvalstromen door middel van intelligente technologieën en nauwe samenwerking met klanten en leveranciers. Dankzij onze inspanningen hebben we de voedselverspilling in onze productielocaties met 27% verminderd (2015-2019). 

Tips en tricks
Tips en tricks

We stimuleren de consument het huishoudelijk afval zo veel mogelijk te beperken door tips en tricks te bieden om het meeste uit onze producten te halen. Van wekelijkse maaltijdsuggesties tot slimme manieren om restjes te gebruiken. 

Precieze verpakking
Precieze verpakking

We spannen ons tot het uiterste in om de versheid en de houdbaarheid van onze producten te maximaliseren. Door eenvoudig te vouwen en volledig te legen verpakkingen te ontwerpen in precies het juiste formaat voor elk product en voor elke gelegenheid, slagen we erin minder materiaal bij het afval terecht te laten komen. 

Sterkere planeet

Voedsel voor diegenen die dat het hardst nodig hebben

Op basis van een inmiddels langdurige samenwerking met voedselbanken in heel Europa dragen wij er met onze producten aan bij dat zij 2.800.000 maaltijden per jaar kunnen uitdelen. 

Onze wereldwijde ambitie 

50% minder voedselverspilling op verwerkingsniveau ten opzichte van de melkinname voor de periode 2015-2030 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen om voedselverspilling te minimaliseren, leveren we een bijdrage aan SDG's.

  • Nr. 2 - Geen honger, door het verminderen van voedselverspilling en te zorgen dat overtollig voedsel wordt teruggeleid naar het voedingssysteem of wordt gedoneerd. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het met 50% verminderen van voedselverspilling in onze toeleveringsketen in de periode 2015-2030 en door het inlichten van consumenten over manieren om voedselverspilling thuis tegen te gaan. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met leveranciers en klanten om voedselverspilling in onze toeleveringsketen te verminderen.