Sterkere planeet

Volledig klimaatneutraal productieproces

Wij zijn ervan overtuigd dat we als een van de grootste zuivelproducenten ter wereld kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor de komende generaties door voedzame zuivelproducten te produceren en onze impact op het milieu te beperken.  

Daarom streven we ernaar om voor al onze activiteiten, van fysieke fabrieken tot vrachtwagens op de weg, in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. 

Maatregelen die we hebben genomen om CO2e te verlagen...

Beperking CO2e
Beperking CO2e

We hebben belangrijke stappen gezet richting ons doel, een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot van onze melkveehouderijen en een focus op duurzaamheid bij renovatie of nieuwbouw van zuivelzuivelfabrieken. De CO2-uitstoot als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Arla, inclusief verpakking en transport, is tussen 2005 en 2019 uitgekomen op 25%. 

Overstappen op hernieuwbare energie
Overstappen op hernieuwbare energie

Tegenwoordig is 33% (2019) van onze stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen

sterkere planeet

Onze doelstellingen zijn wetenschappelijk goedgekeurd

Als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot is Arla realistisch, actiebereid en gemotiveerd zich te verbeteren. Hoewel we onze CO2-uitstoot al aanzienlijk hebben teruggebracht, is er nog meer te doen: ons doel om de totale CO2-uitstoot in 2030 met 30% te verminderen, is goedgekeurd door het Science Based Target Initiative als vallend binnen de vastgestelde wetenschappelijke kaders. 

Onze wereldwijde ambitie 

  • Volledig klimaatneutrale zuivel in 2050 
  • Wetenschappelijke target van 30% reductie van CO2 in de periode 2015-2030, waaronder: 
  • Domein 1&2: absolute verlaging van 30% in de uitstoot van broeikasgassen 
  • Domein 3: verlaging van 30% in de uitstoot van broeikasgassen per kg rauwe melk.

Lees meer over onze klimaatambities voor 2050 (Engelstalig artikel). 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen tot volledig klimaatneutrale processen leveren we een bijdrage aan SDG's: 

  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door binnen onze gehele waardeketen over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het bewerkstelligen van een netto klimaatneutrale toeleveringsketen in 2050 en een vermindering van de CO2 met 30% in 2030 ten opzichte van 2015. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door binnen onze gehele toeleveringsketen samen te werken met onze leveranciers en lokale partners.