Vanaf nu is Arla biologisch klimaatneutraal­

Vanaf nu is Arla biologisch klimaatneutraal*

Bij Arla geloven we dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan. We zijn ongeduldig, en willen nú al iets doen om onze planeet te helpen. Daarom lanceren we nu Arla biologisch klimaatneutraal.  

Onze ambitie is dat in 2028 onze biologische boerenbedrijven 30% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 2015. Dat is een flinke uitdaging. Zo komt er bijvoorbeeld tijdens de spijsvertering van koeien methaan vrij. En dat broeikasgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Maar scheten en boeren van koeien veranderen, dat is niet één, twee, drie geregeld.

Onze Nederlandse biologische melkveehouders en de Eko Holland melkveehouders met wie wij samenwerken, werken er al jaren aan om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen. De resultaten meten we elk jaar met een uitgebreide klimaatcheck. Zodat we precies kunnen zien wat er al goed gaat. Maar dus ook wat nog verbeterd kan worden op de boerderij. En omdat het biologische boeren zijn, werken ze sowieso al zoveel mogelijk sámen met de natuur. Zo gebruiken ze alleen nog groene stroom, zoals zonne-energie en windenergie. Onze fabriek trouwens ook. En al het gas dat gebruikt wordt voor de productie van Arla biologisch, is biogas. Dat ontstaat door de vergisting van plantaardig restafval.  

Zo is het ons gelukt om steeds minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Zoals aardgas, aardolie en steenkool. En onze recyclebare verpakkingen. Die maken we al een tijdje van ongebleekt karton. Door al deze maatregelen vragen we minder van de aarde, en wordt onze CO2-uitstoot steeds lagerHier vind je onze reductie-initiatieven.  

Toch komen dan nog steeds veel van onze broeikasgassen in de atmosfeer. Dat kunnen we simpelweg niet van de ene op de andere dag oplossen. Hoe ongeduldig we ook zijn. Hoe graag we dat ook willen. Daarom kiezen we ervoor om de broeikasgassen die we nu nog wél uitstoten volledig te compenseren. Door te investeren in projecten in Oost-Afrika. Die zorgen dat er nieuwe bomen worden aangeplant. En in projecten in Indonesië en Brazilië. Die voorkomen dat regenwouden gekapt en in brand worden gestoken. Want hoe meer bomen er staan – of blijven staan – hoe beter dat is voor het klimaat.   

Daarmee compenseren we dus de uitstoot van al onze broeikasgassen. Door onze hele keten heen. Vanaf de koe tot en met jouw koelkast thuis. We onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst de uitstoot in Nederland te compenseren. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden in onze eigen keten. Ons doel is om steeds meer in onze eigen keten te gaan reduceren en compenseren. Klik hier als je meer wilt weten over klimaatcompensatie. 

Je ziet het: bij Arla zijn we – net als al onze boeren – vastbesloten om onderdeel te zijn van de oplossing van het klimaatprobleem. Door te meten, te reduceren en te compenseren. We weten dat we er nog niet zijn. Maar het is een stap in de juiste richting die we nu kunnen nemen. En dus ook nemen. Zodat jij nu al kunt genieten van klimaatneutrale biologische zuivel. Wij geloven dat elke keuze een verschil maakt. Doe je met ons mee?  

Waarom lanceren wij klimaatneutrale zuivel? 

Het beperken van de opwarming van de aarde is van cruciaal belang voor de productie van een voedzaam én duurzaam dieet. Daar zijn we van overtuigd. En daarom komen we in actie. En lanceren wij klimaatneutrale* zuivel. Arla Foods en de Arla en Eko Holland melkveehouders houden zich dagelijks bezig met het verkleinen van de carbon footprint die we achterlaten. Als zuivelcoöperatie hebben we de verantwoordelijkheid - en kans - om deel uit te maken van de oplossing. Onze ambitie is duidelijk: de consument moet kunnen genieten van een glas melk zonder dat dat impact heeft op het klimaat.   

Daarom komen we nu in actie en compenseren we onze uitstoot. Het is beter om nu te handelen, dan te wachten op een perfecte oplossing. Klimaatcompensatie, dat wil zeggen het investeren in gecertificeerde projecten die bossen aanplanten en regenwouden beschermen, is zo’n oplossing. Daar kunnen we per direct mee aan de slag. En dat doen we dus ook. Terwijl we aan de reductie van uitstoot werken, is wat ons betreft compensatie de beste kortetermijnoplossing om klimaatverandering tegen te gaan.  

Arla biologisch: een voortrekkersrol in duurzame zuivel  

Wij geloven dat de biologische melkveehouderij een cruciale rol speelt in de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem. Biologische melkveehouders werken al tientallen jaren samen mét de natuur. Biologische boeren gebruiken de kracht van de natuur om voedsel te produceren en het land te bewerken en te beschermen. Zo gebruiken biologische boeren geen pesticiden en geen kunstmest. Naast goed voor de biodiversiteit en dierenwelzijn, zijn de producten van Arla biologisch nu ook nog eens klimaatneutraal.   

De grote ambitie van Arla Foods wereldwijd   

Het is onze grote ambitie om met heel Arla Foods in 2050 zonder enige klimaatimpact te opereren. Dat geldt dus voor al onze producten en al onze merken, overal ter wereld. Dat betekent dat we ernaar streven om in 2050 onze uitstoot grotendeels gereduceerd te hebben. Alleen wat we echt niet verder kunnen verminderen, zoals methaanuitstoot van koeiengaan we neutraliseren. Via de opname van CO2 door de natuur. Bij voorkeur op onze eigen boerderijenLees hier meer over de duurzaamheidsdoelstellingen van Arla Foods

Heb je meer vragen over klimaatneutraal?

*volgens de Climate Neutral Group richtlijnen