Carbon footprint

Onze carbon footprint

Hoe wordt onze carbon footprint bepaald? 

Bij het bepalen van de carbon footprint van Arla biologisch, wordt gekeken naar de totale uitstoot van alle broeikasgassen die vrijkomen. Tijdens het gehele proces. Van koe tot koelkast.  

De melkveehouderij stoot drie soorten broeikasgassen uit: CO2, methaan en lachgas. CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Door landbouwmachines, tijdens de productie in de fabriek en tijdens het transport. Lachgas komt vrij uit de bodem en uit mest. En methaan, dat bij melkkoeien vooral vrijkomt tijdens de spijsvertering. Methaan veroorzaakt maar liefst de helft van alle uitstoot op de boerderij. Bekijk hier het filmpje over de broeikasgassen op de boerderij.

Om de impact van onze uitstoot te berekenen moeten eerst al onze broeikasgassen worden vergeleken. Voordat ze kunnen worden opgeteld. Omdat het ene broeikasgas een grotere invloed op de opwarming van de aarde heeft dan het andere. Daarom worden eerst alle soorten broeikasgassen die vrijkomen omgerekend naar zogenoemde CO2-equivalenten. Het CO2-equivalent van methaan is 34 en dat van lachgas is 298. Dit betekent dat 1 kilo methaan een vergelijkbaar effect heeft als 34 kilo CO2. Om onze carbon footprint te verkleinen kijken we voortdurend hoe we de uitstoot van onze broeikasgassen kunnen verminderen.  

Wat is de carbon footprint van Arla biologisch?  

Gemiddeld is de carbon footprint van 1 kilo Arla biologisch 1,34 kilo CO2-equivalenten. De hoeveelheid uitstoot varieert per productgroep. Omdat ieder product een eigen, unieke samenstelling heeft én op verschillende locaties geproduceerd wordt. Het percentage eiwit, lactose, vet en extra ingrediënten, zoals fruit, bepalen voor een groot gedeelte de uitstoot van een product. Hieronder staan een paar voorbeelden van producten waar je de CO2-equivalenten per KG kunt zien. Benieuwd hoe de berekening precies tot stand is gekomen? Bekijk hier het volledige rapport. 

Product CO2 eq / kilo
Halfvolle melk 1 liter      1.31
Volle melk 1 liter      1.52
Karnemelk 1 liter        1.10
Magere yoghurt 1 liter      1.21
Milde yoghurt halfvolle 1 liter      1.44
Vanilleyoghurt 1 liter      1.06


Door wie en hoe wordt
jullie carbon footprint berekend?   

We berekenen bij Arla onze carbon footprint niet zelf. De hele berekening wordt jaarlijks zorgvuldig uitgevoerd door RISE Research Institutes of Sweden, een onafhankelijk adviesbureau. Alle uitstoot tijdens alle stappen in het proces wordt geanalyseerd: 

 • Het veevoer en de melkveehouderij 
  Alle broeikasgassen die voor veevoer, door de koeien, de mest en door gebruik van landbouwmachines uitgestoten worden, tellen mee. Dat zijn vooral methaan en lachgas. Ook kijkt RISE naar de gassen die vrijkomen uit veengronden. De CO2 die weer wordt opgenomen in blijvend en kruidenrijk grasland wordt eraf getrokken. En naar de gassen die weer worden opgenomen in blijvend grasland. Door grasland niet om te ploegen, groeien de wortels van het gras dieper en houdt de bodem meer CO2 vast.  
 • Fabrieken en kantoren 
  Ook alle broeikasgassen, vooral CO2, die vrijkomen bij de productie van verpakkingen, in de fabriek, in ons magazijn en op ons kantoor worden meegenomen in de berekening. Inclusief de uitstoot bij de productie van alle andere ingrediënten.  
 • Transport en koeling 
  Alle broeikasgassen, weer vooral CO2, die vrijkomen tijdens transport en bij de koeling tellen ook mee. In de hele keten tot en met de consument. Inclusief de uitstoot van de verspilde zuivel en afvalverwerking.  

RISE rekent volgens de richtlijnen van de ISO 14067 en de International Dairy Foundation. De accountants van EY en de Climate Neutral Group controleren en beoordelen de methodes en berekeningen. Ons meest recent, goedgekeurde carbon footprint rapport vind je hier . 

Verdeling klimaatimpact van koe tot koelkast voor Arla biologisch    

Benieuwd hoe de berekening precies tot stand is gekomen? Dat zie je hier . 

Vergelijking carbon footprint van biologische melk versus ‘gewone’ melk 

De carbon footprint per liter biologische melk is gemiddeld iets hoger dan die van ‘gewone’ melk. Dat scheelt zo’n 3%. Waarom? Omdat de totale hoeveelheid broeikasgassen op de boerderij wordt berekend per liter melk. En biologische koeien geven minder melk dan ‘gewone’ melkkoeien.  

Maar, kijk je naar de carbon footprint per hectare land? Dan is de footprint van de biologische boeren 54% lager. Dit komt omdat de biologische melkveehouderijen juist meer hectares weiland per koe beschikbaar hebben. Bovendien gebruiken ze doorgaans minder fossiele brandstoffen dan conventionele melkveehouders, waardoor er minder CO2 vrijkomt: 

 • Onze boeren gebruiken geen kunstmest die dus ook niet geproduceerd hoeft te worden. 
 • Onze koeien staan meer uren in de wei, zodat er minder diesel nodig is om stalmest uit te rijden over het land. 
 • Onze koeien eten meer voer van eigen land, minimaal 60%. En dat scheelt transport voor de import van krachtvoer.  
 • Onze koeien eten meer gras en minder mais, wat ook weer diesel voor het ploegen, zaaien, oogsten en hakselen van mais scheelt.  

Meer weten? Lees hier meer over onze biologische zuivel.

Heb je meer vragen over klimaatneutraal?