Compensatieprojecten

Project Brazilië: behoud regenwoud  
Tot 2016 was de ontbossing in Brazilië verantwoordelijk voor 30% van de totale wereldwijde achteruitgang van regenwoud. 90% van de Braziliaanse deelstaat Acre is nu nog bebost, maar met het huidige vernietigingspercentage kan dit tegen 2030 dalen tot 65%.  

Dit project heeft als doel het platbranden van bossen te voorkomen. En zo meer dan 100.000 hectare ongerept regenwoud in het Amazonebekken, inclusief enkele van 's werelds meest biodiverse leefgebieden, te beschermen. Met de steun van klimaatcompensatiefinanciering werkt het project samen met lokale gemeenschappen. Om ecosysteemdiensten te helpen verbeteren en duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen die vernietiging van bos voorkomen. Het project voldoet aan alle 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Project Oost-Afrika: bomen aanplanten
Volgens traditionele landbouwpraktijken in Oost-Afrika kappen boeren bomen voor meer landbouwgrond. Dit project focust op het aanplanten van bomen. Samen met 90.000 boeren in Kenia en Uganda. Dit bosbouwproject combineert het planten van bomen met duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. Door onderwijs en opleidingen te bieden, extra inkomstenbronnen te creëren en boeren klimaatfinanciering te betalen voor overlevende bomen. Met dit project zijn tot op heden al meer dan 15 miljoen bomen geplant. Die nu nog steeds leven en groeien. Want ook dat wordt door het project gecontroleerd. 

Project Indonesië: behoud bos en biodiversiteit 
Het doel van dit project op Borneo is om 47.000 hectare tropisch bos op koolstofrijk veenmoeras te behouden. Bos dat op de planning stond om gekapt of verbrand te worden. Om ruimte te maken voor de aanleg van palmolieplantages. Het project richt zich op behoud van dit bos en de biodiversiteit ervan. Zo worden bijvoorbeeld ook de in het bos levende orang-oetans beschermd. Daarnaast investeert het project in de ontwikkeling van de gemeenschap in dit gebied, zo’n 2.500 huishoudens. Door ter plekke voedselzekerheid, inkomen, gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren. 

Inkoop van compensatie
Wij hebben voor de compensatie van de Arla biologisch producten in Nederland jaarlijks ongeveer 52.000 ton CO2-equivalenten nodig. De compensatie kopen we in via Natural Capital Partners, samen met de benodigde hoeveelheid CO2-equivalenten voor andere landen waarin Arla klimaatneutrale producten heeft. Het bewijs van inkoop vind je hier.