Kan zuivel klimaatneutraal zijn

Kan zuivel klimaatneutraal zijn?

Broeikasgassen en klimaatverandering 

De afgelopen 150 jaar is de aarde opgewarmd. Doordat de concentratie broeikasgassen in de lucht is toegenomen. De oorzaak? De mens heeft op grote schaal fossiele brandstoffen als kolen, olie en aardgas verbrand. Nog steeds worden bossen en regenwouden gekapt of verbrand. En wordt de bodem gebruikt voor steeds intensievere voedselproductie. 

Broeikasgassen zitten in de lucht sinds het ontstaan van de aarde. Zonder die gassen zou onze aarde een ijzige woestijn zijn met een gemiddelde temperatuur van ca -18°C. De verhoogde concentratie broeikasgassen heeft grote invloed op het huidige klimaatDe gassen laten inkomende zonnestraling doorterwijl ze uitgaande warmtestralen juist absorberen. Hierdoor warmt de aarde op. 

Ook bij dierlijke en plantaardige voedselproductie komen broeikasgassen vrij. De melkveehouderij hier in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 6,5% van de landelijke uitstoot. 

broeikasgassen in de melkveehouderij  

De melkveehouderij stoot 3 soorten broeikasgassen uit: CO2, methaan en lachgas. CO2 komt vooral bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrij. Door landbouwmachines, tijdens de productie in de fabriek en tijdens het transport. Lachgas komt in de natuur vrij uit de bodem en uit mest. Maar liefst de helft van alle uitstoot op de boerderij, is afkomstig van methaan. Methaan komt bij melkkoeien vooral vrij tijdens de spijsvertering. En komt ook vrij bij afbraakprocessen in de natuur. Bekijk hier een filmpje over de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij. 

Wat is klimaatneutraal? Wat is CO2-neutraal? En wat is het verschil?  

Arla werkt samen met Climate Neutral GroupClimate Neutral Group is een onafhankelijke organisatie die organisaties helpt hun klimaatimpact te verminderen en eigenaar van het ‘Klimaatneutraal’ keurmerk. 

Volgens Arla en Climate Neutral Group betekent een klimaatneutraal product dat:  
1. Alle broeikasgassen die je uitstoot in de gehele keten, dus CO2, lachgas en methaangoed in kaart brengt, 
2. continu vermindert, 
3. en de overgebleven broeikasgassen die dan nog vrijkomen vervolgens volledig compenseert. Bijvoorbeeld door te investeren in het aanplanten van nieuwe bomen en het behoud van regenwouden.  

Klimaatneutraal gaat dus veel verder dan CO2-neutraal, waarbij alleen de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Juist bij zuivelproducten is dit belangrijk, omdat daarbij het aandeel van b.v. methaan relatief groot is. Door de certificering van Climate Neutral Group worden de bovenstaande stappen getoetstLees hier meer over Climate Neutral Group.

Klimaatneutraal en reductie van broeikasgassen  

Elke organisatie die met klimaatneutraal aan de slag gaat, committeert zich aan een blijvende verandering van haar bedrijfsvoering. Gericht op het voortdurend verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In 2019 heeft Arla Foods de ambitie ondertekend om de uitstoot voor al haar biologische producten in 2028 ten opzichte van 2015 met 30% te reduceren.    

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft Arla’s klimaatdoelstellingen officieel goedgekeurd. Omdat onze doelstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. En overeenstemmen met het streven naar een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5°C. Om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. 

Het SBTi volgt de prestaties van Arla nauwgezet om te borgen dat we onze doelstellingen halen. Onze reductie-initiatieven en onze plannen voor de toekomst vind je hier. Of ontdek de algemene duurzaamheidsinitiatieven van Arla Foods.

Klimaatneutrale zuivel door klimaatcompensatie  

Bij klimaatcompensatie wordt de klimaatimpact, oftewel de uitstoot van alle broeikasgassen tijdens het gehele proces van koe tot koelkast, gecompenseerd. Daarvoor worden eerst alle broeikasgassen die vrijkomen in de gehele keten omgerekend naar zogenoemde CO2-equivalentenDit wordt gedaan omdat het ene broeikasgas een grotere invloed op de opwarming van de aarde heeft dan het andere. Om broeikasgassen te kunnen vergelijken en optellen, worden de gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Het CO2-equivalent van methaan is 34 en dat van lachgas is 298. Dit betekent dat 1 kilo methaan een vergelijkbaar effect heeft als 34 kilo CO2.  

We verwachten dat de uitstoot van Arla biologisch in 2021 uitkomt op ongeveer 52.000 ton CO2-equivalenten. Deze 52.000 ton CO2 compenseren we door te investeren in het aanplanten van nieuwe bomen in Oost-Afrika en het behoud van regenwouden in Indonesië en het Amazonegebied. Op deze manier kan jij nu al genieten van klimaatneutrale zuivel. Lees hier hoe compensatie werkt of bekijk het uitlegfilmpje.

Hoe wordt onze claim ‘klimaatneutraal’ gecontroleerd?  

Klimaatneutraal zijn we niet zo maar. Onze werkwijze wordt streng gecontroleerd. De accountants van EY checken de berekening van onze carbon footprint in opdracht van Arla Foods. Vervolgens controleert Climate Neutral Group (CNG) of de berekening van onze footprint, de reductie en de compensatie voldoet aan hun Klimaatneutraal standaard en het Klimaatneutraal keurmerk mag dragen.  Verified Carbon Standard checkt tot slot de compensatieprojecten waaraan wij deelnemen. En garandeert dat de CO2-compensatie ook daadwerkelijk plaatsvindt  

Heb je meer vragen over klimaatneutraal?