Internationale zuivelcoöperatie

Een zuivel coöperatie

Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie en eigendom van ruim 9400 melkveehouders. Deze zijn verspreidt over zeven landen: Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg.

Ik hoor je denken, wat is een zuivelcoöperatie eigenlijk? Dit is een samenwerking tussen boeren. Ook wel de melkveehouders genoemd.

In Nederland heeft Arla Foods meer dan 80 melkveehouders en in België zo’n 650. Arla Foods Nederland is sinds mei 2009 onderdeel van Arla Foods. Het hart van onze coöperatie van melkveehouders wordt gevormd door de melkveehouderij. Wij zijn trots op onze melkveehouders. Als melkproducenten én eigenaren van de coöperatie lopen onze melkveehouders voorop in de overgang naar duurzamere melkveehouderijen.

 

Kwaliteits programma Arlagården®

Voor de melkveehouders van Arla Foods gaan dierenwelzijn en duurzame melkproductie hand in hand. Daarom beschikken wij over een uniek kwaliteitsprogramma: Arlagården®. Dit programma stelt hoge eisen aan de manier waarop onze melk wordt geproduceerd, op het gebied van melkkwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu. Daardoor waarborgen we een duurzaam en verantwoord beheer van onze melkveehouderijen en de uitstekende kwaliteit van onze melk.

Het programma werd ruim tien jaar geleden in Zweden en Denemarken geïntroduceerd en is intussen in alle zeven Arla-landen ingevoerd. Dat betekent dat al onze melkveehouderijen volgens dezelfde standaarden werken. Ons kwaliteitsprogramma Arlagården® geeft ons een lange termijnvisie voor boerderijmanagement en het is onze manier om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.

De naleving van de vereisten van het Arlagården-programma op de boerderijen wordt regelmatig door externe landbouwadviseurs gecontroleerd. Als er tijdens een audit problemen worden vastgesteld, verleent Arla Foods advies en ondersteuning aan de melkveehouder om een oplossing te vinden.

Coöperatieve filosofie

Als onderneming zijn wij eigendom van melkveehouders. Daarom komen al onze inkomsten ook bij hen terecht. Wanneer je onze producten koopt, wordt het geld onder de melkveehouders gelijk verdeeld, op basis van het aantal liters melk die zij leveren. Dat is van oudsher een belangrijk onderdeel van onze coöperatieve filosofie. Elk jaar beleggen de melkveehouders gezamenlijk een deel van hun inkomsten opnieuw in Arla Foods zodat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen. Elke eigenaar heeft daarbij een stem in de coöperatieve democratie. De coöperatieleden kiezen zelf hun vertegenwoordigers in de Board of Directors en in de Board of Representatives, het hoogste besluitvormingsorgaan van Arla Foods. Zo stellen de melkveehouders hun eigen toekomst en die van de volgende generaties veilig.

Toezicht op de hele keten

Door onze nauwe samenwerking met onze boeren-eigenaren hebben we de volledige controle over de reis van de melk van de koe tot aan jouw koelkast. Elke stap is gedocumenteerd en traceerbaar. Via dit traceerbaarheidssysteem verzekeren we dat onze melk altijd hoogwaardig en van de beste kwaliteit is.

Keten kwaliteit melk

In aanvulling op Arlagården® passen we in Nederland ook een nationaal kwaliteitssys-teem toe: Keten Kwaliteit Melk (KKM). Tot de speerpunten binnen de KKM-certificering behoren diergezondheid en dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, voer en water, melk-winning en koeling, bedrijfsvoering en de algehele verduurzaming van de melkvee-houderij.

Melkkoeien in de wei

Wij vinden het belangrijk dat onze koeien buiten kunnen grazen. In onze Nederlandse vestiging in Nijkerk maken wij daarom al onze dagverse zuivelproducten van weidemelk of biologische melk. Weidemelk is afkomstig van koeien die van het voorjaar tot het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Het weideseizoen loopt meestal van april tot november. Veel van onze boeren hebben daarnaast vrijloopstallen waar de koeien zich vrij bewegen tussen het voedingsstation, de waterbak, de melkstal en hun ligbedden. Net als in de wei liggen de koeien in een vrijloopstal ongeveer 10 tot 14 uur om te herkauwen.