Terugdringen van verspilling

Minder verspilling van materialen en grondstoffen

Het waterbeleid van Arla richt zich op het beperken van de impact op onze directe omgeving, zoals de Veluwe en het Eemland, waaraan we bronwater onttrekken.

Het het milieumonitoringsysteem in onze fabriek bewaken we het waterverbruik continu. Medewerkers die speciaal zijn aangewezen voor het terugdringen van verspilling initiƫren projecten die leiden tot besparingen. Daarnaast motiveren zij collega's om zelf ook aan de slag te gaan met het terugdringen van verspilling van materialen en grondstoffen.

Minder verspilling van materialen en grondstoffen
Ons beleid richt zich op het reduceren van het gebruik van materialen en grondstoffen en het hergebruik van reststromen.

Een beter afstemming tussen onze afdelingen voor de productie en materialenplanning, verkoop en inkoop heeft in de afgelopen jaren geleid tot een forse reductie van de materiaalverliezen. Sommige reststromen zijn onvermijdelijk, bijvoorbeeld door productwisselingen en het reinigen van machines. Deze reststromen worden gebruikt als grondstof voor voedsel voor dieren. Producten die we niet meer aan klanten kunnen leveren maar nog voldoende houdbaar zijn, worden wekelijks gedoneerd aan de Voedselbank Arnhem