Terugdringen van verspilling

Voedselverspilling

Arla Foods ziet voedselverspilling als een belangrijk thema en zet zich actief in om verspilling van zuivelproducten tegen te gaan.

Verspilling van voedsel betekent verspilling van schaarse grondstoffen en onnodige uitstoot van CO2 bij de productie, verwerking, het transport en afvalverwerking van voedsel. Daarnaast is voedselverspilling niet te verantwoorden met het oog op voedselschaarste die heerst in andere delen van de wereld. 

Onze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats in het voorkomen van verspilling in onze eigen fabriek.

Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze producten door de consument.

Lees hier meer over ons beleid ten aanzien van voedselverspilling.