Verbeteringen

Commitment

  • We ondersteunen twee natuurprojecten in de buurt van Nijkerk: via samenwerking met Natuurmonumenten ondersteunen we het Landgoed Oldenaller. Daarnaast is Arla officieel ‘vriend’ van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Daarmee versterken we de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten én de economische vitaliteit in het gebied. Met de ondersteuning van twee vrij toegankelijke gebieden geven we onze filosofie Dichter bij de natuur letterlijk inhoud.
  • We gaan onze medewerkers stap voor stap verder betrekken bij Dichter bij de natuur.
  • Met interne en externe communicatie bieden we consumenten en andere belangstellenden zo goed mogelijk inzicht in ons handelen en onze prestaties. Dat gaat verder dan informeren. We kiezen voor een actieve samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. 
  • Arla Foods Nederland is gecertificeerd op niveau 4 van de MVO Prestatieladder. Bovendien hebben we een Zelfverklaring ISO 26000 opgesteld. De onderbouwing toont aan dat Arla de principes en richtlijnen van de internationale standaard voor duurzaam ondernemen ISO 26000 volledig heeft ingevoerd.