Verbeteringen

Productie

  • We gaan verspilling tegen van energie, water, verpakkingen en producten. We stimuleren onze medewerkers hierin.
  • We hebben een uitgebreid energie-reductieplan gemaakt waarvan de eerste acties inmiddels in uitvoering zijn.
  • We optimaliseren het gebruik van de warmtekrachtcentrale in onze fabriek zodat de warmte die vrijkomt bij onze productie maximaal wordt benut.
  • Per juli 2010 gebruiken we uitsluitend nog groene stroom (waterkracht en wind).
  • Om verspilling in de zuivelketen en thuis bij de consument te beperken, verlengen we waar mogelijk de houdbaarheid van producten, zonder de dagverse kwaliteit aan te tasten.