Verbeteringen

Transport

  • We reduceren het aantal transportkilometers, onder meer met een optimale rittenplanning.
  • We nemen deel aan het programma Duurzame Logistiek van Connekt, het onafhankelijke netwerk van bedrijven en overheden. Op basis van onze CO2-doelstellingen voor 2012 en de bijbehorende maatregelen hebben we in 2010 de Lean and Green Award ontvangen. Daarmee zijn we erkend als een van de bedrijven die in Nederland aan kop gaan op het gebied van CO2-reductie in de logistiek (minimaal 20% reductie). In 2012 hebben we deLean and Green Star ontvangen.
  • We werken als eerste zuivelbedrijf in Nederland met Green Order: aan de hand van afstand, volume en gewicht berekenen we voor iedere levering de CO2-uitstoot van het transport en vermelden die uitstoot op de vrachtbrief. Dit stimuleert onze afnemers om bestellingen te bundelen Daardoor verminderen de transportkilometers, het brandstofverbruik en de hoeveelheid CO2.