Welzijn voor mens en dier

Dierenwelzijn

Bij onze inkoop van melk houden we rekening met dierenwelzijn.

In 2012 hebben we het Convenant Weidegang ondertekend. Het doel van dit Convenant is om koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Weidegang is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het natuurlijke gedrag van koeien. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door voor al onze dagverse producten onder de merken Arla en Melkunie alleen melk te gebruiken die gegarandeerd afkomstig is van koeien die van het voorjaar tot in het najaar, ten minste 6 uur per dag, minimaal 120 dagen per jaar in de wei lopen (weidemelk*).

Biologische melk
In 2020 willen we dat 20% van onze producten biologisch is; gemaakt van melk afkomstig van biologische koeien. Deze melkkoeien krijgen 100% biologisch voer en hun wei is niet bewerkt met kunstmest of chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen. Biologische koeien krijgen geen preventieve geneesmiddelen en worden bij voorkeur niet onthoornd. Er gelden diervriendelijke normen voor de hoeveelheid stalruimte.

Voor onze biologische melk werken we samen met Eko Holland, een verband van 100 biologische melkveehouders in Nederland. Omdat de marktvraag naar biologische melk groter is dan het aanbod in Nederland, halen wij een deel van de benodigde biologische melk bij Arla Denemarken (de grootste producent van biologische melk in de wereld). De CO2-uitstoot van het transport naar Nederland compenseren we samen met onze partner Trees for All.

*met uitzondering van Arla Lactofree