Kwaliteit op de boerderij

Arlagården

Voor de melkveehouders van Arla Foods gaan dierenwelzijn en duurzame melkproductie hand in hand. Daarom beschikken wij over een uniek kwaliteitsprogramma: Arlagården. Dit programma stelt hoge eisen aan de manier waarop onze melk wordt geproduceerd, op het gebied van melkkwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu. Daardoor waarborgen we een duurzaam en verantwoord beheer van onze melkveehouderijen en de uitstekende kwaliteit van onze melk.

Het programma werd ruim tien jaar geleden in Zweden en Denemarken geïntroduceerd en is intussen in alle zeven Arla-landen ingevoerd. Dat betekent dat al onze melkveehouderijen volgens dezelfde standaarden werken.

De naleving van de vereisten van het Arlagården-programma  op de boerderijen wordt regelmatig door externe landbouwadviseurs gecontroleerd. Als er tijdens een audit problemen worden vastgesteld, verleent Arla Foods advies en ondersteuning aan de melkveehouder om een oplossing te vinden. Intussen wordt de melk van boederijen die niet voldoen aan de standaards van Arlagården niet geaccepteerd.

De normen van Arlagården zijn gebaseerd op vier overkoepelende pijlers:

Samenstelling van de melk
De  samenstelling van de melk en de op basis daarvan gemaakte eindproducten moeten aan de eisen en wensen van de consumenten voldoen.
1. De melk moet natuurlijk samengesteld  zijn uit vet, eiwit, mineralen en andere belangrijke stoffen.
2. De melk moet goed en vers smaken.

Voedselveiligheid
We willen consumenten veilige zuivelproducten aanbieden - en de basis daarvoor is de melkproductie op de boerderij.
1. De melk mag geen ongewenste stoffen bevatten.
2. We moeten een onberispelijke hygiëne garanderen om het risico op infecties te vermijden.

Dierenwelzijn
We houden rekening met de fysiologische en gedragsgebonden basisbehoeften van de dieren om hun gezondheid en hun welzijn te waarborgen.
1. De dieren moeten gezond zijn.
2. De dieren moeten in een diervriendelijke omgeving worden gehouden en verzorgd.

Milieubewustzijn
We zorgen voor een milieuvriendelijke en duurzame melkproductie op de boerderij met respect voor de natuur.
1. De boerderij moet de omgevende natuur en het cultuurlandschap beschermen.
2. Het gebruik van voedingsstoffen wordt voortdurend geoptimaliseerd en er wordt slechts een absoluut minimum aan chemicaliën op basis van een risicoanalyse ingezet.

Kwaliteitsborging in Nederland

Keten Kwaliteit Melk

In aanvulling op Arlagården passen we in Nederland ook een nationaal kwaliteitssysteem toe: Keten Kwaliteit Melk (KKM). Tot de speerpunten binnen de KKM-certificering behoren diergezondheid en dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, voer en water, melkwinning en koeling,  bedrijfsvoering en de algehele verduurzaming van de melkveehouderij.

Lees meer
Verantwoord produceren

Dierenwelzijn

De gezondheid van onze koeien is van groot belang voor ons. Daarom doen we ons best om onze koeien een goed leven op de boerderij te bieden.

Lees verder
בטוח וטרי
Goede melkproductie

Onze coöperatie

Arla Foods is eigendom van de melkveehouders. Zij werken elke dag hard en met veel passie om melk van uitstekende kwaliteit te leveren en gaan daarbij duurzaam te werk, met zorg voor hun dieren en het milieu.

Meer weten