Wat is biologische zuivel

Onze biologische zuivel wordt gemaakt met de hoogste standaarden op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Om duidelijk te maken wat er precies onder biologische landbouw en veehouderij wordt verstaan, zijn er richtlijnen opgesteld voor de biologische keten. Skal Biocontrole is een organisatie die erop toeziet dat deze richtlijnen worden nageleefd.

Neem de biologische melkveehouderij. Daar moeten de koeien altijd naar buiten kunnen als de weers-, bodem en gezondheidsomstandigheden dat toelaten. Ook mogen geen kunstmest en chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op het land. Hierdoor staat de wei niet alleen vol met koeien, maar ook met vogels, vlinders en kruiden. En die kruiden staan vervolgens weer op het menu van de koe. Dat proef je terug in onze biologische zuivel!

Wist je dat een biologische koe op een zomerse dag wel zo'n 60 kilo gras en bloemen eet en daarnaast ook zo’n 80 liter water drinkt? Daar maakt ze dan, rustig herkauwend, ongeveer 20 liter lekkere biologische melk van! 

Biologische melk, stalmelk en weidemelk

Er is veel te doen over stalmelk en weidemelk. Maar wat is nu eigenlijk het verschil en hoe verhoudt dat zich ten opzichte van biologische melk? In de biologische melkveehouderij moeten alle koeien altijd vrije toegang hebben tot weidegrond als de weers-, bodem en gezondheidsomstandigheden dat toelaten. Gemiddeld staat een biologische koe in Nederland zo’n 200 dagen per jaar, 16 uur per dag, in de wei. Bij weidemelk staat de koe vanaf het voorjaar tot het najaar tenminste 120 dagen, 6 uur per dag in de wei. Stalmelk daarentegen is afkomstig van koeien die dag in dag uit op stal staan.

Je herkent biologische melk aan dit (Europese) keurmerk:                      

 

Je herkent weidemelk aan dit keurmerk:

 

Verschil biologische melk en gewone melk

Wil je meer weten over het verschil tussen biologische melk en gewone melk?

Klik dan hier

Verschil biologische yoghurt en gewone yoghurt

Wil je meer weten over het verschil tussen biologische yoghurt en gewone yoghurt?

Klik dan hier