Broeikasgassen op de boerderij

3 broeikasgassen in de melkveehouderij

De melkveehouderij stoot 3 soorten broeikasgassen uit: CO2, methaan en lachgas. CO2 komt vooral bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrij. Door landbouwmachines, tijdens de productie in de fabriek en tijdens het transport. Lachgas komt in de natuur vrij uit de bodem en uit mest. Maar liefst de helft van alle uitstoot op de boerderij, is afkomstig van methaan. Methaan komt bij melkkoeien vooral vrij tijdens de spijsvertering. En komt ook vrij bij afbraakprocessen in de natuur.

3 broeikasgassen in de melkveehouderij