Arla Foods creëert de toekomst van duurzame zuivel

De toekomst van zuivel

In actie voor een betere toekomst

Bij Arla Foods zetten we ons in voor een betere toekomst voor de generatie van morgen. We zijn ervan overtuigd dat het beschermen van het milieu van cruciaal belang is voor de productie van een voedzaam en duurzaam dieet. We komen in actie. 

Of het nu gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot van onze melkveehouderijen, het ondersteunen van natuurlijke ecosystemen, het verminderen van afvalstromen in onze processen en klanten in contact brengen met het goede van zuivel via voedzame producten en educatieve programma's, we treffen altijd de maatregelen die nodig zijn om onze doelen te halen. 

We realiseren ons dat er nog veel moet gebeuren en zijn voorbereid om de uitdagingen die de toekomst met zich mee zal brengen het hoofd te bieden. We geloven dat de acties die we vandaag ondernemen de komende jaren zullen bijdragen aan een sterkere planeet en sterkere mensen. 

Hieronder lees je meer over de acties die wij nemen om onze planeet en de mensen die er leven sterker te maken. 

Acties ter ondersteuning van een

Sterkere planeet

Helpen en faciliteren

Sterkere mensen

Onze wereldwijde ambitie 

1. Op wetenschap gebaseerd doel van 30% reductie van CO2e in de periode 2015-2030, waaronder: 
  • Domein 1&2: absolute verlaging van 30% in de uitstoot van broeikasgassen 
  • Domein 3: verlaging van 30% in de uitstoot van broeikasgassen per kilogram rauwe melk.  
2. Klimaatneutrale zuivel in 2050 

Dit zijn de twee belangrijkste doelen die wij als onze wereldwijde ambitie geformuleerd hebben. Maar dat betekent niet dat onze ambitie daar ophoudt. Onder ieder kopje in ons plan ter ondersteuning van een gezondere planeet en sterkere mensen gaan we gedetailleerd in op onze ambitie op dat specifieke terrein. 

Arla draagt bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN

Arla draagt bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN

De SDG's houden verband met elkaar en als bedrijf beïnvloeden we alle doelen via onze algemene bedrijfsprocessen en onze commitments. We richten onze inspanningen voornamelijk op die SDG's die te maken hebben met voedsel, milieu en klimaat, omdat deze rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze waardeketen. Onder de kopjes Sterkere Planeet en Sterkere Mensen geven we aan op welke SDG's onze acties de grootste impact hebben.