Arla Foods creëert de toekomst van duurzamere zuivel

De toekomst van zuivel

Wat betekent duurzaamheid voor Arla Foods?

Een betere toekomst voor de generatie van morgen. Dat is wat duurzaamheid voor ons betekent. Wij willen het makkelijker maken voor mensen om gezonder te leven, dankzij goede voeding. En dat op een zo duurzaam mogelijke manier voor planeet, mensen en dieren. Daarom komen we in actie. Want we zijn ervan overtuigd dat het beschermen van het milieu van cruciaal belang is voor de productie van een voedzaam en duurzaam dieet.

Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit twee onderdelen: een sterkere planeet en sterkere mensen. We willen niet alleen een duurzame toekomst voor zuivel creëren, maar zijn daar al hard mee bezig. Met onze natuurlijke producten willen we voldoen aan de behoeften van onze klanten en consumenten, zonder de natuur daarbij uit te putten.

Wat betekent duurzaamheid voor Arla Foods?

Wat de producten van Arla Foods duurzaam maakt

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat komt onder andere door de effecten van klimaatverandering, vervuiling en verandering in biodiversiteit. Om dat tot een halt te roepen, dragen we ons steentje bij. Door bewust te ondernemen, steeds milieu- en diervriendelijker te produceren, duurzame initiatieven op te zetten en mensen in staat te stellen om duurzaam te consumeren. Zo verminderen we bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen van onze melkveehouderijen en fabriek, ondersteunen we natuurlijke ecosystemen en verminderen we afvalstromen in onze processen. We reduceren onze carbon footprint zoveel mogelijk.

We realiseren ons dat er nog veel moet gebeuren en bereiden ons daarom zo goed als mogelijk voor om de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt het hoofd te bieden. We geloven dat de acties die we vandaag ondernemen de komende jaren op een positieve manier zullen bijdragen. Niet alleen aan een sterkere planeet, maar ook aan sterkere mensen. Om onze doelen op het gebied van duurzaamheid te behalen, zetten we stappen in elk onderdeel van onze waardeketen.

Hieronder lees je meer over de acties die wij nemen om onze planeet en de mensen die er leven sterker te maken

Wat de producten van Arla Foods duurzaam maakt
Acties ter ondersteuning van een

Sterkere planeet

Helpen en faciliteren

Sterkere mensen

Arla Foods’ klimaatambities

Onze klimaatambitie is om tegen 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Op weg zetten we ons in om de CO2e-uitstoot in 2030 aanzienlijk te verminderen:

  • 63% reductie in productie, eigen logistiek en energieverbruik (in overeenstemming met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden)*
  • 30% reductie op boerderijen en van emissies van ingekochte wei, logistiek van van derden en verpakking.

*Goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief

Arla Foods’ klimaatambities
Onze duurzame initiatieven dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

Onze duurzame initiatieven dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

We richten onze inspanningen voornamelijk op die SDG's die te maken hebben met voedsel, milieu en klimaat, omdat deze rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze waardeketen. Onder de kopjes ’Sterkere planeet’ en ‘Sterkere mensen’ geven we aan op welke SDG's onze acties de grootste positieve impact hebben.