Duurzame melkveehouderij

Fossielvrije toekomst

Om het doel van klimaatneutrale zuivel te bereiken, wil Arla in de toekomst volledig fossielvrij zijn. Momenteel is 33% van de ten behoeve van productie verbruikte energie afkomstig van hernieuwbare bronnen. 

Als u in Zweden een vrachtwagen ziet met het Arla-logo erop, dan kunt u erop vertrouwen dat de vrachtwagen rijdt op fossielvrije brandstof. In Zweden is Arla erin geslaagd het doel van klimaatneutrale zuivel 10 jaar eerder dan de toch al ambitieuze doelstellingen van de nationale overheid voor de transportsector te bereiken.  

Als het gaat om het terugdringen van de broeikasgassen is transport uiteraard een van de belangrijkste gebieden waarop Arla zich richt. Daarom optimaliseren we logistieke routes, trainen we chauffeurs op het gebied van eco-driving en investeren we in grotere melktankwagens om de hoeveelheid brandstof per ton vervoerde melk te beperken.   

Om ons doel van een fossielvrije toekomst te bereiken, geven we afhankelijk van nationale initiatieven de voorkeur aan verschillende soorten hernieuwbare energie boven fossiele energie. Veel van onze melkveehouders produceren hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen, windturbines of biogas. In Duitsland en Nederland bijvoorbeeld zijn windturbines en zonnepanelen inmiddels heel gewoon. In Zweden zijn houtsnippers en de verbranding van afval algemeen aanvaarde bronnen van elektriciteit. In januari 2019 begonnen onze biologische boeren in Denemarken met het afdekken van het netto elektriciteitsverbruik op hun melkveehouderijen door certificaten voor groene stroom te kopen, zoals onze biologische boeren in Zweden al geruime tijd doen.  

We zijn er trots op dat Arla er als eerste ter wereld in is geslaagd een volledig klimaatneutrale zuivelfabriek te bouwen in Aylesbury in het Verenigd Koninkrijk. Dankzij biogas aangeleverd door een externe leverancier en biogas uit het eigen afvalwater kan de zuivelfabriek draaien op 100% hernieuwbare bronnen.  

Vandaag de dag is 33% van ons energieverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen. Bovendien proberen we ons energieverbruik continu te verminderen door steeds vaker van fossiel over te stappen op hernieuwbaar.