Duurzame verpakking

Duurzamere verpakkingen in heel Europa

Arla zet zich al sinds jaar en dag in voor duurzame verpakkingen. Vanaf 2019 en ook in 2020 maken we 600 miljoen melkpakken duurzaam en 560 miljoen yoghurtbekers recyclebaar in zes landen. 

Arla wil mensen helpen duurzamer te leven en zich goed te voelen over wat er in de koelkast staat. Dat is de reden dat we al jarenlang werken aan de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen die eenvoudig door de consument gerecycled kunnen worden. En dat is geen eenvoudige taak, aangezien de eisen voor veilige verpakkingen bepaalde dilemma's met zich meebrengen: ze moeten het voedsel beschermen én de kwaliteit en versheid bewaren om voedselverspilling te voorkomen. Tegelijkertijd is duurzaamheid in belangrijke mate afhankelijk van technologische ontwikkelingen, beschikbaarheid van materialen en recyclingsystemen voor een overgang naar circulaire plastics.   

Ondanks alle uitdagingen zet Arla zich er sinds 2019 en ook in 2020 voor in 600 miljoen pakken verse melk te verduurzamen en 560 miljoen yoghurtbekers recyclebaar te maken. Dat komt neer op 7.330 ton minder koolstofemissie, oftewel een 22% verlaging ten opzichte van de fossiele plastics.   

Deze transitie is een van de grootste successen van Arla op het gebied van duurzame verpakkingen. In een eerder stadium wist Arla al het verpakkingsgewicht te verlagen, over te schakelen op biobased plastics, gerecycled materiaal te verwerken en materialen met een hoge uitstoot van broeikasgassen te vervangen. Daar komt nu bij dat we er met onze hernieuwbare melkverpakkingen in zijn geslaagd fossiele plastics te vervangen door biobased plastics van suikerriet of houtkapafval. Voor wat betreft yoghurtbekers geldt dat de overstap op recyclebare plastics mogelijk is zodra de lokale recyclingsystemen hiervoor geschikt zijn gemaakt.  

Kijken we puur naar de cijfers, dan betekent dit dat Arla de koolstofimpact van haar verpakkingen tussen 2005 en 2019 met 24% heeft verminderd en zodoende de afgifte van meer dan 116.000 ton CO2 aan de omgeving heeft weten te voorkomen. Ons doel is een CO2-reductie van 30% in 2030, hetgeen neerkomt op een vermindering van de emissies door verpakkingen met ongeveer 8.000 ton CO2 per jaar tot die tijd. Het ultieme doel voor ons gehele productaanbod is klimaatneutrale zuivel in 2050.  

Op dit moment zijn we zover dat voor een van onze kernmarkten 90% van de verpakkingen van Arla recyclebaar is. Het streven is om alle verpakkingen in al onze kernmarkten recyclebaar te maken voor 2025 – niet alleen om onze doelen te bereiken, maar ook om te voldoen aan de eisen die de bewuste consument aan onze producten stelt.