Algemeen Privacybeleid

Voor gebruik door bedrijven van de Arla Foods Group.

Arla Foods Nederland B.V., Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk (“Arla Foods”) beschermt de privacy van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt beschreven hoe Arla Foods, als gegevensbeheerder, persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt in verband met onze diensten en het gebruik van onze website  www.arla.nl.

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken en bekendmaken.

1. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden

We verwerken persoonlijke data voor de volgende doeleinden en juridische gronden:

 • Verzenden van nieuwsbrieven
  Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, registreren wij de persoonlijke data die u opgeeft (naam, e-mailadres) zodat wij u relevante en persoonlijke marketing boodschappen kunnen sturen.

  De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR artikel 6(1)(a). U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven via de uitschrijflink in de betreffende nieuwsbrief.

 • Uw deelname aan wedstrijden
  Als u deelneemt aan competities die door Arla Foods zijn georganiseerd, verwerken wij de persoonlijke data die u opgeeft (naam, e-mailadres, competitie input, zoals antwoorden op prijsvragen, etc.) zodat wij de competitie kunnen afhandelen en een winnaar kunnen kiezen en contacteren (GDPR artikel 6(1)(b)).

  Afhankelijk van de specifieke competitie en prijs, kunnen we uw naam, contact details en prijs details delen met onze leveranciers van prijzen (GDPR artikel 6(1)(b).

  Indien wetgeving dit vereist, delen we uw naam en prijsdetails met de belastingautoriteiten (GDPR artikel 6(1)(c)).

 • Wij kunnen via onze consumentenservice reageren op uw vragen of klachten wanneer u contact opneemt via arla.nl of andere contactpunten (e-mail, social media platforms, etc.).
  Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij de persoonlijke data die u ons verschaft verwerken (bijvoorbeeld naam, bedrijf, title, e-mailadres, verzoek details, etc.). Ons consumentenservice team heft toegang tot deze data zodat we u kunnen helpen met vragen of klachten (GDPR artikel 6(1)(f)).

 • Marketing
  We gebruiken cookies om onze marketing persoonlijk en relevant te maken en ten behoeve van re-targeting op websites van derden. Dit is gebaseerd op uw toestemming. Het gebruik van cookiegegevens voor marketing/re-targeting is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten te vermarkten. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

  We gebruiken ook tools van social media platformen om onze producten aan te prijzen (bijvoorbeeld Facebook Custom Audience). Voor dat doeleinde gebruiken we ‘hashed’ e-mailadressen (gecodeerde e-mailadressen ten behoeve van privacy) op basis van het e-mailadres dat we van u hebben verkregen (bijvoorbeeld door het inschrijven voor nieuwsbrieven) zodat we gesponsorde posts in uw tijdlijn kunnen laten zien. De openbaarmaking is gebaseerd op onze legitieme belangen voor het vermarkten van onze producten (GDPR artikel 6(1)(f)).

 • Events en workshops
  Wanneer u inschrijft voor deelname aan een event of een workshop, georganiseerd door Arla Foods, zullen wij de persoonlijke data die u ons verschaft registreren (waaronder naam, e-mailadres, event, event datum) zodat wij het event en uw deelname kunnen coördineren, uw deelname kunnen bevestigen of u kunnen contacten in het geval van veranderingen of annulering, etc. (GDPR artikel 6(1)(b)).

 • Verbeteren van onze website

  We gebruiken cookies om onze marketing persoonlijk en relevant te maken en ten behoeve van re-targeting op websites van derden. Dit is gebaseerd op uw toestemming. Het gebruik van cookiegegevens voor marketing/re-targeting is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten te vermarkten. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

 • Interactie met Arla via social media platforms

  Als u ons volgt of contact via social media zoals Facebook of Instagram dan valt de door u verstrekte informatie onder deze privacyverklaring en de privacyverklaring van de betreffende sociale mediaplatforms. We moedigen u aan om de privacyverklaring van dergelijke sociale mediaplatforms te lezen.

 • B2B relaties (leveranciers, klanten, zakenpartners)

  In verband met uw samenwerking met Arla, zullen wij de persoonsgegevens verwerken die wij ontvangen.  Dit is noodzakelijk om bestellingen en leveringen voor betaling en diensten te controleren (naam, contactgegevens, titel, bedrijfsnaam, etc.). Verder zullen we de gegevens gebruiken om de zakelijke relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt te onderhouden of om activiteiten die u ontplooit vast te leggen.

  De verwerking van uw persoonlijke gegevens is voor ons van wettelijk belang voor het bewaren van uw gegevens om contracten uit te voeren met het bedrijf dat u vertegenwoordigt en om een zakelijke relatie met dat bedrijf op te bouwen (ook te vinden in GDPR artikel 6 (1) (f)) .

  Voor informatie over hoe we uw persoonlijke data gebruiken wanneer u solliciteert op een functie bij Arla Foods, kijk hier.

2. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

We onthullen uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven. Daarnaast stellen we persoonlijke gegevens beschikbaar aan onze zakelijke partners, waaronder IT-leveranciers die namens ons persoonlijke gegevens opslaan en verwerken. Dergelijke zakenpartners en leveranciers zijn onderworpen aan de instructies van Arla Foods met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens.

Sommige gegevensverwerkers of subprocessors kunnen zich buiten de EU bevinden. De overdracht van persoonlijke gegevens is gebaseerd op modelcontractbepalingen van de EU-Commissie of EU-VS privacyshield.

3. Bewaarperiode

We slaan de persoonsgegevens op zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden en om te voldoen aan juridische verplichtingen, inclusief boekhoudkundige regelgeving in de landen waar we opereren.

4. Uw rechten

Behoudens wettelijke uitzonderingen heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben en verwerken.

Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken tot rectificatie van persoonsgegevens over u die mogelijk onjuist zijn en tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U mag vragen persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft verstrekt als onze verwerking van die persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (dataportabiliteit).

Op uw verzoek zullen we persoonsgegevens over u wissen, tenzij we een rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie, zoals Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen (GDPR artikel 6 (1)(f)). In dat geval zullen we de verwerking staken, tenzij dit kan doorgaan omdat ons legitieme belang uw belang overstijgt, of tenzij we de persoonsgegevens nodig hebben om een ​​rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Gebruik maken van uw rechten

Zoals beschreven in sectie 4 en 5 hierboven, heeft u een aantal rechten wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u uw verzoek indienen via ons online formulier, dat hier beschikbaar is.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Versie 2.1, december 2020