Internationale zuivelcoöperatie

Internationale zuivelcoöperatie

Een coöperatie

Het hart van onze coöperatie van melkveehouders wordt gevormd door de melkveehouderij. Als onderneming zijn wij eigendom van melkveehouders. Daarom komen al onze inkomsten ook bij hen terecht. Wanneer je onze producten koopt, wordt het geld onder de melkveehouders gelijk verdeeld, op basis van het aantal liters melk die zij leveren. Dat is van oudsher een belangrijk onderdeel van onze coöperatieve filosofie.

Elk jaar beleggen de melkveehouders gezamenlijk een deel van hun inkomsten opnieuw in Arla Foods, zodat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen. Elke eigenaar heeft daarbij een stem in de coöperatieve democratie. De coöperatieleden kiezen zelf hun vertegenwoordigers in de Board of Directors en in de Board of Representatives, het hoogste besluitvormingsorgaan van Arla Foods. Zo stellen de melkveehouders hun eigen toekomst en die van de volgende generaties veilig. Wij zijn trots op onze melkveehouders. 

Een coöperatie

Kwaliteits- programma Arlagården®

Voor de melkveehouders van Arla Foods gaan dierenwelzijn en duurzame melkproductie hand in hand. Daarom beschikken wij over een uniek kwaliteitsprogramma: Arlagården®. Dit programma stelt hoge eisen aan de manier waarop onze melk wordt geproduceerd, op het gebied van melkkwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu. Daardoor waarborgen we een duurzaam en verantwoord beheer van onze melkveehouderijen en de uitstekende kwaliteit van onze melk.

Ruim tien jaar geleden ontstond het programma in Zweden en Denemarken. Alle Arla-melkveehouders in alle zeven Arla-landen moeten inmiddels werken volgens de standaarden.
Ons kwaliteitsprogramma Arlagården® geeft een lange termijnvisie voor boerderijmanagement. Ook waarborgen we de kwaliteit van onze producten hiermee.

Externe landbouwadviseurs controleren regelmatig de naleving van de vereisten van het Arlagården®-programma op de boerderijen. Als de landbouwadviseur tijdens een audit problemen vaststelt, verleent Arla Foods advies en ondersteuning aan de melkveehouder om een oplossing te vinden.

Kwaliteits- programma Arlagården®

Toezicht op de hele keten

Door onze nauwe samenwerking met onze boeren-eigenaren hebben we de volledige controle over de reis van de melk van de koe tot aan jouw koelkast. Elke stap is gedocumenteerd en traceerbaar.
Via dit traceerbaarheidssysteem verzekeren we dat onze melk altijd van de beste kwaliteit is.

Melkkoeien in de wei

Wij vinden het belangrijk dat onze koeien buiten kunnen grazen. In onze Nederlandse vestiging in Nijkerk maken wij daarom al onze dagverse zuivelproducten van weidemelk of biologische melk. Weidemelk is afkomstig van koeien die van het voorjaar tot het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Het weideseizoen loopt meestal van april tot november. Veel van onze boeren hebben daarnaast vrijloopstallen waar de koeien zich vrij bewegen tussen het voedingsstation, de waterbak, de melkstal en hun ligbedden. Net als in de wei liggen de koeien in een vrijloopstal ongeveer 10 tot 14 uur om te herkauwen.

In aanvulling op Arlagården® passen we in Nederland ook een nationaal kwaliteitssysteem toe: Keten Kwaliteit Melk (KKM). Tot de speerpunten binnen de KKM-certificering behoren diergezondheid en dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, voer en water, melk-winning en koeling, bedrijfsvoering en de algehele verduurzaming van de melkveehouderij.

Melkkoeien in de wei