Verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering

Verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering

ons beleid

Winstgevendheid en een verantwoorde bedrijfsvoering gaan bij   Arla Foods hand in hand, zowel bij de aankoop als de verkoop. Daar zijn toewijding, samenwerking en integriteit voor nodig. En misschien wel belangrijker: hoge standaarden voor dierenwelzijn, melkkwaliteit en moderne productiefaciliteiten. We streven naar de best mogelijke omgang met de planeet. Ook werken we continu aan de vermindering van onze impact op het milieu, van de boerderij tot aan de consument.

ons beleid

Verantwoorde inkoop

We werken samen met leveranciers van over de hele wereld. Zij hebben een grote invloed op onze kwaliteits- en ethische duurzaamheidsverplichtingen. We verwachten van onze leveranciers dat ze hun sociale en ecologische verantwoordelijkheden erkennen. Alleen op die manier voldoen we aan ons doel om goederen en diensten op een duurzame manier in te kopen.

Verantwoorde inkoop

FINANCI√čLE RESULTATEN EN DUURZAAMHEID

Als zuivelcoöperatie hebben we een verantwoordelijkheid in de hele keten, van koe tot koelkast.
Daarom werken we aan het reduceren van de negatieve impact van onze activiteiten.
In ons jaarverslag vertellen we hoe we daarvoor te werk gaan.

Download ons jaarverslag
DE TOEKOMST VAN ZUIVEL

Wat betekent duurzaamheid voor Arla Foods?

Een betere toekomst voor de generatie van morgen. Dat is wat duurzaamheid voor ons betekent. Wij willen het makkelijker maken voor mensen om gezonder te leven, dankzij goede voeding. En dat op een zo duurzaam mogelijke manier voor planeet, mensen en dieren. Daarom komen we in actie. Want we zijn ervan overtuigd dat het beschermen van het milieu van cruciaal belang is voor de productie van een voedzaam en duurzaam dieet.

Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit twee onderdelen: een sterkere planeet en sterkere mensen. We willen niet alleen een duurzame toekomst voor zuivel creëren, maar zijn daar al hard mee bezig. Met onze natuurlijke producten willen we voldoen aan de behoeften van onze klanten en consumenten, zonder de natuur daarbij uit te putten.

Wat betekent duurzaamheid voor Arla Foods?

Respectvolle relaties

Onze internationale activiteiten bieden economische groei en werkgelegenheid aan veel mensen. De relaties die we hebben met mensen, organisaties en gemeenschappen zijn voor ons van grote waarde. Wederzijds begrip en respect staat voorop bij alle relaties die we onderhouden. Zo kunnen alle medewerkers gemakkelijk eventuele compliance-overtredingen melden. We introduceerden bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling en een intern klachtenproces.

Respectvolle relaties

Anti-omkopingsrichtlijn

Omkoping en corruptie staan wij niet toe. We hanteren een nultolerantiebeleid. Professioneel, eerlijk en integer handelen is het uitgangspunt in al onze zakelijke activiteiten en relaties, waar ter wereld we ook actief zijn. Onze internationale anti- omkopingsrichtlijn zet de verantwoordelijkheden voor het naleven van ons beleid uiteen. De richtlijn biedt informatie en advies over het herkennen en aanpakken van omkoping en corruptie. Het is van toepassing op iedereen die werkzaam voor ons is of in opdracht voor ons actief is.

Anti-omkopingsrichtlijn