Sterkere mensen

Zorg voor mensen

Bij Arla koesteren we onze relaties met mensen, organisaties en gemeenschappen.

Ongeacht de aard van de relatie hebben we ons gecommitteerd aan wederzijds respect en begrip en werken we altijd aan onze fundamentele doelen van het respecteren van mensenrechten voor iedereen, het bereiken van diversiteit en inclusiviteit in al onze activiteiten en het nakomen van hoge normen op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

Maatregelen die we hebben genomen in ons werk met mensen ...

Mensenrechten
Mensenrechten

Geheel in lijn met de Scandinavische traditie hebben we ons gecommitteerd aan het respecteren van mensenrechten, het tegengaan van discriminatie en het waarborgen van gelijke kansen binnen onze wereldwijde business. 

Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid

Onze mensen zijn onze kracht en het is onze ambitie te zorgen dat alle mensen bij Arla aan het einde van de werkdag veilig naar huis gaan. 

Verantwoorde relatie

Bij al onze activiteiten wereldwijd streven we er altijd naar mensen te behandelen met het respect en de compassie die ze verdienen. Dat betekent dat we altijd internationale verdragen over de rechten van de mens ondersteunen, ons inzetten voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer en diversiteit en inclusiviteit actief stimuleren. 

Onze wereldwijde ambitie 

100/100/0/0/ werkomgeving = 100% betrokkenheid, 100% welzijn, 0 ongevallen, 0 intimidatie. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen leveren we een bijdrage aan de volgende SDG’s: 

  • Nr. 2 - Geen honger en Nr. 3 - Goede gezondheid en welzijn, door het aanbieden van voedzame zuivelproducten. 
  • Nr. 5 - Gendergelijkheid, door het stimuleren van niet-discriminerende en gelijke kansen. 
  • Nr. 8 - Waardig werk en economische groei, door het stimuleren van veiligheid op de werkvloer en ons commitment dwangarbeid de wereld uit te helpen.  
  • Nr. 17 - Samenwerkingen om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met zakenpartners en duurzame ontwikkelingen te bevorderen.