Sterkere mensen

Zorg voor mensen: sociale duurzaamheid

Arla Foods koestert sociale duurzaamheid  

Bij Arla Foods koesteren we onze relaties met mensen, organisaties en gemeenschappen. 
Ongeacht de aard van de relatie hebben we ons gecommitteerd aan wederzijds respect en begrip.  

We werken altijd aan onze fundamentele doelen: 

 • het respecteren van mensenrechten voor iedereen,  
 • het bereiken van diversiteit en inclusiviteit in al onze activiteiten,  
 • het nakomen van hoge normen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Arla Foods zet zich in voor mensenrechten 

Bij Arla Foods opereren we wereldwijd, wat betekent dat we veel verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen voor dieren, natuur en gemeenschappen, maar ook voor mensen en hun rechten. We zorgen ervoor dat deze altijd worden nageleefd. Daarom hebben we dit vastgelegd in beleid en processen, zoals:   

 • Human RightsPolicy: we respecteren mensenrechten in al onze bedrijven en processen. Ons beleid is gebaseerd op de principes uit de International Bill of Human Rights.  
 • Modern SlaveryAct TransparencyStatement: we zetten ons in om dwangarbeid en mensenhandel te voorkomen. 
 • Human RightsImpact Assessments: we beoordelen de impact van onze bedrijfsactiviteiten op mensenrechten, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Lessen uit deze onderzoeken nemen we ook mee bij de ontwikkeling van een duurzame zuivelindustrie in deze landen.  

Wij stimuleren diversiteit en inclusiviteit 

Bij al onze activiteiten wereldwijd streven we er altijd naar mensen te behandelen met het respect en de compassie die ze verdienen. Dat betekent dat we altijd internationale verdragen over de rechten van de mens ondersteunen, ons inzetten voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer actief stimuleren. Daarnaast maken we ons hard voor diversiteit en inclusiviteit. We geloven dat een divers en inclusief team van werknemers zorgt voor meer innovatie en betere resultaten. Daarom staan we positief tegenover verschillen in geslacht, nationaliteit, leeftijd en waarden.   

Maatregelen die we hebben genomen ter ondersteuning van sociale duurzaamheid

Mensenrechten
Mensenrechten

We respecteren en ondersteunen de internationale overeenkomsten met betrekking tot mensenrechten. We doen zorgvuldig onderzoek naar de mogelijke effecten van onze activiteiten ten opzichte van de mensenrechten als we nieuwe markten opgaan. Daarbij kijken we naar onze gehele toeleveringsketen.

Lees meer (ENG)
Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid

We willen dat onze collega’s gezond blijven en zich betrokken voelen op hun werk. Daarvoor werken we continu aan de vermindering van lichamelijke en psychische ongevallen en aandoeningen en aan het voorkomen van intimidatie of pesterijen. In Nederland werken we op het gebied van veiligheid met een Arbo Groep met speciaal opgeleide preventiemedewerkers.

Diversiteit en inclusiviteit 
Diversiteit en inclusiviteit 

We vinden dat diversiteit en inclusie absolute voorwaarden voor onze onderneming moeten zijn. Diversiteit heeft betrekking op verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden, en inclusie gaat over het waarderen van verschillen tussen mensen om synergieën te creëren. Ons doel is bijvoorbeeld dat de samenstelling van mannelijke en vrouwelijke leden binnen onze Board of Representatives die van onze coöperatieleden weerspiegelt.

Onze wereldwijde ambitie voor sociale duurzaamheid 

Onze ambitie is om grote stappen te zetten in sociale duurzaamheid. Daarom hebben wij de volgende doelen opgesteld:  

 • Een 100/100/0/0/ werkomgeving = 100% betrokkenheid, 100% welzijn, 0 ongevallen, 0 intimidatie.  
Het werken aan sociale duurzaamheid draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

Het werken aan sociale duurzaamheid draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

Met onze inspanningen leveren we een bijdrage aan de volgende SDG’s: 

 • Nr. 2 - Geen honger en Nr. 3 - Goede gezondheid en welzijn, door het aanbieden van voedzame zuivelproducten. 
 • Nr. 5 - Gendergelijkheid, door het stimuleren van niet-discriminerende en gelijke kansen. 
 • Nr. 8 - Waardig werk en economische groei, door het stimuleren van veiligheid op de werkvloer en ons commitment dwangarbeid de wereld uit te helpen. 
 • Nr. 17 - Samenwerkingen om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met zakenpartners en duurzame ontwikkelingen te bevorderen.