Minder stikstof? Meer impact!

In Nederland wordt veel gesproken over stikstof. Maar wat is de invloed van stikstof op ons klimaat eigenlijk?  Veel stikstof wordt uitgestoten in de landbouw. Door de dieren en bij het bemesten van het land. Komt die stikstof vrij in de lucht? Dan heeft dat geen invloed op het klimaat. Stikstof is geen broeikasgas. En draagt in de dampkring niet direct bij aan het opwarmen van onze aarde. Bekijk hier een filmpje om meer te weten te komen over broeikasgassen op de boerderij. 

Maar… indirect heeft stikstof wel invloed. Want veel van die uitgestoten stikstof daalt weer neer. Op de grond. Of in het water. Waardoor sommige planten en insecten juist sneller gaan groeien. En andere niet. Zo ontstaat verdringing van bepaalde soorten. Kijk en dat is wel slecht voor de biodiversiteit. 

Daarom zijn we er ook zo trots op dat onze biologische boeren het stikstofprobleem zo serieus nemen. Bewust die hoeveelheid stikstof aanzienlijk beperken. Door beter om te gaan met hun land, de mest en minder koeien per hectare te houden. Daar vertellen we je hieronder graag meer over! 

Stikstof zorgt voor groei. Maar vermindert ook de biodiversiteit.

Stikstof heeft in de basis een nuttige functie: het stimuleert de groei van gewassen. Maar komt er via de mest te veel stikstof in de bodem? Dan kunnen bepaalde gewassen gaan overwoekeren. En andere planten en de dieren die daarop afkomen verdringen. En dan daalt de biodiversiteit. 

Ook kan het teveel aan stikstof wegspoelen en in de sloten terecht komen. Waardoor daar bijvoorbeeld te veel algen gaan groeien. Ook dat is niet goed voor de biodiversiteit. Want daardoor verstikt een deel van de natuur en daalt het aantal soorten van alle levende organismen per vierkante meter.  

Stikstof in de bodem kan ook effect hebben op het ontstaan van lachgas. En dat is wel een broeikasgas. Waarvan de uitstoot 298 keer meer impact maakt dan CO2.  Bij Arla biologisch verminderen we continue alle uitstoot van broeikasgassen in onze hele keten. 

Hoe ontstaat stikstof in de melkveehouderij?  

Stikstof komt op de boerderij vrij op twee manieren:  

  1. Als de mest en urine van koeien vermengd wordt, komt er ammoniak vrij. Dat is een vorm van stikstof. Gelukkig worden de mest en urine niet vermengd als de koeien in de wei lopen. Want daar plassen ze doorgaans op één plaats en poepen ze ergens anders.  
  1. Wordt de bodem te veel bemest? Met kunst- of organische mest? Dan kan de bodem niet al die mest opnemen en verwerken. Zo ontstaat er een stikstofbodemoverschot. Beter dus dat biologische boeren helemaal geen kunstmest gebruiken. En maar tot een bepaald maximum organische mest mogen uitrijden. Daardoor blijft de hoeveelheid stikstof beter in balans met wat de bodem kan opnemen. Met maar een zeer beperkt stikstofbodemoverschot.

Minder stikstof bij onze biologische boeren 

Wat onze biologische boeren doen om de stikstofuitstoot te beperken? Zij houden maar een beperkt aantal koeien per hectare. En die koeien mogen vaker buitenlopen. Waardoor urine en mest minder mengen. En er dus minder ammoniak vrijkomt. Omdat ze op verschillende plekken plassen en poepen 

Klavers om het gras te laten groeien 

Ook gebruiken biologische boeren geen kunstmest. Waar in verhouding meer stikstof inzit. Ze zetten klavers in. Die stikstof opnemen uit de lucht en omzetten in een stikstof, waarvan het gras lekker kan groeien. Hoe slim is de natuur! En biologische koeien eten meer gras en minder krachtvoer, waardoor ze minder eiwit binnen krijgen en minder ammoniak uitstoten bij hun spijsvertering. Daarbij werken onze boeren altijd samen met de natuur en bieden ze biodiversiteit meer ruimte! Wat ze precies doen, lees je hier