Arla Foods verhoogt CO2e-reductiedoelstelling om 1,5°C-doel te halen  

Nijkerk, 11 januari 2022 - Met plannen voor fossielvrije vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen verhoogt zuivelcoöperatie Arla Foods de CO2e-reductiedoelstelling voor haar bedrijfsactiviteiten van 30% naar 63%. Het Science Based Targets-initiatief oordeelt dat dit consistent is met de benodigde reducties om binnen de opwarming van de aarde van 1,5°C te blijven.

Na Klimaatchecks te hebben geïmplementeerd op bijna 8.000 Arla-melkveehouderijen, met als doel om de vermindering van broeikasgassen op melkveehouderijniveau te versnellen, doet Arla Foods nu een schepje bovenop haar maatregelen op het gebied van productie en logistiek om klimaatverandering verder tegen te gaan.

Van 30% naar 63% reductie in Scope 1 en 2 
Met een nieuwe doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van productie, logistiek en energieverbruik met 63% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2015, verdubbelt Arla Foods haar eerdere doelstelling van 30% reductie voor de interne waardeketen. Tussen 2015 en 2020 heeft Arla Foods de uitstoot van haar activiteiten met 24% verminderd. De vervolgplannen bestaan uit een overgang naar fossielvrije brandstoffen voor de volledige vloot melktankwagens en distributievrachtwagens, een verschuiving naar hernieuwbare stroom en energiezuinige oplossingen voor de productievestigingen en kantoren van het bedrijf. De in 2019 gestelde C02e-reductiedoelstelling op boerderijniveau (scope 3) blijft ongewijzigd op 30% per kilogram rauwe melk. De doelstelling voor de melkveehouderijen is een cruciale factor in de totale verbintenis van Arla Foods aan het 1,5°C-doel. 

Goedkeuring van Science Based Targets-initiatief
De nieuwe doelstelling voor 2030 is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat oordeelt dat deze consistent is met de reducties die vereist zijn voor scope 1 en 2 om de mondiale opwarming tot 1,5°C te beperken, het meest ambitieuze doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Arla Foods is één van de slechts 61 voedsel- en drankverwerkers wereldwijd en één van de eerste zuivelcoöperaties ter wereld met een doelstelling van 1,5°C die is goedgekeurd door het SBTi. 

Aanzienlijke investeringen in duurzaamheidsactiviteiten
Arla Foods blijft investeren in duurzaamheidsactiviteiten in haar gehele waardeketen als onderdeel van haar nieuwe bedrijfsstrategie Future26. Zoals eerder gecommuniceerd, is de zuivelcoöperatie bereid om haar totale investeringen met 40% te verhogen tot 4 miljard euro. Duurzaamheid is een belangrijk investeringsgebied. Arla Foods Nederland zet al een aantal jaren in op verlaging van de voetafdruk in de hele keten, o.a. met de introductie van duurzamere verpakkingen met een lagere voetafdruk en zal ook in de nabije toekomst nieuwe investeringen doen om extra maatregelen te treffen.

De drie emissiescopes van Arla Foods op basis van de definitie van het GHG-protocol:

 • Scope 1-emissies hebben betrekking op de activiteiten onder Arla Foods’ directe controle. Ze omvatten transport met voertuigen van Arla Foods en uitstoot van Arla Foods’ productiefaciliteiten.
 • Scope 2-emissies zijn de indirecte emissies die worden veroorzaakt door de energie die Arla Foods inkoopt, bijvoorbeeld elektriciteit, stoom, verwarming of koeling.
 • Scope 3-emissies zijn afkomstig van aangekochte goederen en diensten (bijv. rauwe melk van melkveehouders en verpakkingsmaterialen), winning en productie van brandstoffen, extern transport en de verwerking van afval van de fabrieken van Arla Foods.

Arla Foods
Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie met 9.400 melkveehouders in 7 landen: Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg. Arla Foods is de grootste producent van biologische zuivel in de wereld en is daarin ook in Nederland marktleider. Arla Foods Nederland heeft als missie om het makkelijker te maken voor mensen om gezonder te leven, dankzij gezonde voeding, op een zo duurzaam mogelijke manier voor planeet, mensen en dieren. Kijk voor meer informatie op www.arla.nl.

 

 

Fossielvrije vloot, groene stroom en energiezuinige oplossingen

Het pad dat Arla Foods heeft ingeslagen om de CO2e-reductie van 63 % in de toeleveringsketen te realiseren, omvat de volgende belangrijke maatregelen:

Logistiek:

 1. Arla Foods’ eigen vloot van melktankwagens en distributievrachtwagens omzetten in fossielvrije oplossingen via biodiesel, biogas en elektrische voertuigen.
 2. Minder kilometers afleggen door geoptimaliseerde routes.
 3. Logistieke leveranciers motiveren tot het verminderen van hun CO2-uitstoot.

 

Productie:

 1. Overgaan op 100% groene stroom in Europa door middel van aankoopovereenkomsten voor groene stroom en investeringen in wind- en zonne-energieprojecten, aangevuld met de aankoop van garanties van oorsprong voor elektriciteit die wordt geproduceerd op Arla-melkveehouderijen.
 2. Het energieverbruik verminderen door te investeren in energiezuinige oplossingen, zoals warmteterugwinningsoplossingen incl. warmtepompen, elektrificatie van boilers en algemene optimalisatie van elektrisch aangedreven apparatuur.

Alle klimaatdoelstellingen van Arla Foods vanaf basisjaar 2015:

 • 63% absolute CO2e-reductie in scope 1 en 2. (2020: 24%)
 • 30% absolute CO2e-reductie per ton inname van rauwe melk en wei. (2020: 7%)
 • 100% recyclebare verpakkingen van Arla Foods’ eigen merken tegen 2025. (2020: Ca. 85%)
 • Geen gebruik van nieuw (virgin) plastic op basis van fossiele grondstoffen in onze merkverpakkingen tegen 2030 (2020: Ca. 85%)
 • 50% minder voedselverspilling tegen 2030. (2020: 24%)
 • Netto klimaatneutraal in alle scopes tegen 2050.

Op wetenschap gebaseerde doelen:

 • Een wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelstelling voor broeikasgassen in lijn met 1,5°C is consistent met de reducties die nodig zijn om de opwarming tot 1,5°C te beperken, het meest ambitieuze doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Het weerspiegelt wat volgens de nieuwste inzichten van de klimaatwetenschap nodig is om de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te voorkomen.
 • De oorspronkelijke toezegging van Arla Foods, goedgekeurd door het SBTi in september 2019, was in lijn met 2,0 graden. De doelstelling was een reductie van 30% in absolute termen van 2015 tot 2030 voor uitstoot in scope 1 en 2 en uitgedrukt als emissies per ton melk en wei-inname voor scope 3.
 • Arla Foods verhoogt nu haar ambities om de 1,5°C-toezegging te halen door de doelstelling voor scope 1 en 2 te verhogen tot 63%. Dit plan is gevalideerd tegen SBTi-criteria V4.2 en goedgekeurd door het SBTi in december 2021.
 • De doelstelling van 30% voor scope 3 blijft onveranderd, omdat deze doelstelling voldoet aan de criteria van het SBTi voor ambitieuze waardeketendoelen, wat betekent dat ze in overeenstemming zijn met de huidige best practice.
 • Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP (Carbon Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).