Nijkerk, 13 november 2019 - De 9.900 melkveehouders die zijn aangesloten bij de Europese zuivelcoöperatie Arla Foods ondernemen gezamenlijk actie om hun CO2-voetafdruk sneller te verlagen. Als eerste zuivelbedrijf van Europa ontplooit Arla Foods in zeven landen tegelijk een initiatief om de CO2e*-uitstoot drie keer zo snel omlaag te brengen.

Arla-melkveehouders zijn nu al de meest klimaatvriendelijke melkveehouders ter wereld. Bij iedere liter melk die zij produceren, komt minder dan de helft van de uitstoot vrij ten opzichte van de wereldwijde zuivelproductie. Met de Klimaatcheck introduceert Arla Foods een programma om de impact op het klimaat nog verder terug te dringen. Zo wil het bedrijf de ambitie waarmaken om de CO2-uitstoot per kilo melk in 2030 met 30 procent te verlagen en in 2050 volledig netto klimaatneutraal te zijn. Nederlandse melkveehouders kunnen vanaf begin 2020 gebruikmaken van het nieuwe Klimaatcheckprogramma. 

“Zuivel is van nature een uitstekende bron van voedingsstoffen, in vergelijking met de CO2-uitstoot die ertegenover staat. Dit neemt niet weg dat wij het als onze verantwoordelijkheid zien die balans nóg beter te maken. Sinds 1990 hebben Arla-melkveehouders hun uitstoot al met 24 procent teruggebracht. Wij vinden dat goed, maar niet voldoende. Net als andere industrieën moeten we nog meer en sneller bijdragen aan de verlaging van de CO2-voetafdruk,” zegt Jan Toft Nørgaard, melkveehouder en voorzitter van Arla Foods.

Database om CO2-uitstoot sneller te verminderen
De Klimaatcheck is een wereldwijd gestandaardiseerde tool, die in zeven landen wordt ingevoerd, en bouwt voort op de tool die Arla in 2013 bij haar boeren in Denemarken introduceerde. Het programma identificeert de CO2-emissies op de boerderij. Zo krijgen melkveehouders een concreet beeld van de stappen die zij kunnen zetten om de uitstoot verder te verminderen. Elke Arla-melkveehouder voert relevante informatie in, variërend van het aantal dieren tot huisvesting, melkvolumes, energie- en brandstofverbruik en hernieuwbare energieproductie.  

Het Klimaatcheckprogramma bestaat uit een digitale tool, waarin boeren hun klimaatgegevens invoeren. De data worden geverifieerd door een externe adviseur. Deze bezoekt de boerderij en adviseert de melkveehouder over mogelijke verbeterpunten.

In de loop van 2020 komen de data van 9.900 Europese melkveehouderijen, met een jaarlijkse productie van 14 miljard liter melk, beschikbaar. Dit vormt een stevige basis voor analyse, benchmarking en kennisdeling tussen de Arla-boeren.  

”Wij kunnen onze resultaten op het gebied van onze CO2-voetafdruk straks vergelijken met die van collega-boeren. Ook stellen we de data beschikbaar om meer kennis te vergaren en aan onderbouwde oplossingen te werken in samenwerking met de agrarische sector en wetenschappelijke instituten. De data kunnen ons helpen om belangrijke stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering,” zegt Jan Toft Nørgaard.  

Positieve stimulans voor melkveehouders om deel te nemen aan Klimaatcheck
Met de verkregen data kunnen boeren zien hoeveel CO2 ze uitstoten per liter melk en zo vaststellen waar er ruimte is voor verbetering. Arla ondersteunt haar melkveehouders om gemiddeld 3 procent minder CO2 per jaar uit te gaan stoten. Hiermee is Arla op schema om haar klimaatambities waar te maken: 30 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en netto klimaatneutraal tegen 2050. Tegelijkertijd is het zo dat boeren die het eerdere model toepasten, zelfs op emissieverlagingen van 4 procent per jaar uitkwamen. Het kan dus ook nog sneller gaan.

Om melkveehouders te stimuleren aan het Klimaatcheckprogramma mee te werken, heeft Arla’s Board of Directors besloten om hen in 2020 een financiële stimulans te bieden van 1 eurocent per kilo melk. In eerdere initiatieven is een financiële tegemoetkoming voor melkveehouders een effectieve manier gebleken om programma’s op het boerenerf te implementeren. Voorzitter Jan Toft Nørgaard verwacht dan ook dat de grote meerderheid van Arla-boeren zich aanmeldt voor de Klimaatcheck. 

Arla’s duurzaamheidsambitie
De Klimaatcheck is het meest recente voorbeeld in een serie duurzaamheidsmaatregelen die Arla Foods de afgelopen jaren heeft genomen. Arla werkte al mee aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk geaccepteerde methode om koolstofvaststelling in de bodem te meten. Ook deed Arla zelf onderzoek naar de verlaging van methaanuitstoot door andere keuzes te maken met betrekking tot veevoeder en experimenteerde het met initiatieven om biodiversiteit op boerderijen te stimuleren.

Feiten: 
Arla’s klimaatdoelen: CO2-uitstoot met 30 procent terugbrengen in 2030 en netto klimaatneutraal zijn in 2050, in sommige landen zelfs nog sneller. Arla’s klimaatdoelen zijn goedgekeurd door Science Based Targets en in lijn met het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.  

Klimaatcheck: In de periode van 1990 tot 2015 hebben Arla-melkveehouders hun CO2-uitstoot al teruggebracht met 24 procent. In 2013 werd de Klimaatcheck bij Deense Arla-boeren geïntroduceerd. Verschillende deelnemers slaagden erin de uitstoot op jaarbasis met 4 procent terug te brengen. De tool gebruikt de internationaal geaccepteerde methode om de CO2-voetafdruk van melkveehouderijen te meten, die door de International Dairy Federation is ontwikkeld.

Onderdelen die gemeten worden in de Klimaatcheck: Aantal dieren, samenstelling van voer, productie van gewassen, kunstmestgebruik, mestverwerking, gebruik van elektriciteit, brandstof en hernieuwbare energie.  

Koolstofvastlegging (het afvangen en opslaan van koolstof in de bodem) is momenteel niet opgenomen in de Klimaatcheck. Arla maakt deel uit van project C-Sequ, samen met andere zuivel- en veeteeltorganisaties, om een internationaal erkende en wereldwijd geaccepteerde berekeningsmethode voor koolstofvastlegging te ontwikkelen.

Over Arla Foods
Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie met 9.900 melkveehouders in 7 landen: Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg. Arla Foods is de grootste producent van biologische zuivel in de wereld en is ook in Nederland marktleider. Kijk voor meer informatie op www.arla.nl.

* CO2e = Koolstofdioxide-equivalent. Naast CO2 zijn ook methaan (komt vrij bij het herkauwen van de koe) en lachgas broeikasgassen. Om de verschillende broeikasgassen te kunnen vergelijken, wordt elk broeikasgas omgezet in een CO2-equivalent.