Flinke groei voor Arla Foods Nederland in 2023

Emissie wereldwijd versneld teruggebracht: in twee jaar bijna 1 miljoen ton CO2e minder 

Nijkerk, 20 februari 2024 – Arla Foods Nederland kijkt terug op een goed 2023 met solide resultaten. Met name in de tweede helft van 2023 steeg het marktaandeel flink. Over heel 2023 had Arla Foods een marktaandeel van 11,1%1 in de Nederlandse supermarkten. Dit is het grootste marktaandeel tot nu toe. Ook maakte de zuivelcoöperatie vaart met haar duurzaamheidsstrategie. Internationaal leidde dit tot een CO2e-emissiereductie van 3,6% op de boerderijen.

“Ik ben er trots op dat we waarde blijven toevoegen aan de markt en dat we grote stappen maken in onze duurzaamheidsagenda”, zegt Mark Boot, Managing Director Arla Foods Nederland. “Uiteraard is een goede samenwerking met onze klanten hiervoor essentieel. Ook dit jaar blijven we met innovatieve producten toegevoegde waarde creëren en onze klanten ondersteunen bij hun omzet- en duurzaamheidsdoelen. Zo hebben we mooie innovaties op het programma staan, zoals Melkunie Breaker Zero en Arla Skyr extra creamy.”

Verdere verduurzaming: CO2e-reductie op koers

Arla Foods heeft de ambitie om in 2030 30% CO2e-reductie te realiseren op boerderijen en 63% in productie, eigen logistiek en energieverbruik in vergelijking met 2015. Het doel is om in 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Om dit te behalen heeft de zuivelcoöperatie afgelopen jaar concrete duurzaamheidsacties gerealiseerd. Zo is het bedrijf met Trees for All en BoerenNatuur het ReNature programma gestart om samen met de melkveehouders de biodiversiteit rondom boerderijen te vergroten. Nederlandse veehouders planten komende jaren 125.000 bomen en struiken rondom hun boerderijen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de productielijnen in Nijkerk. Hierdoor zit de dop nu vast aan de drinkzuivelpakken. Het bedrijf loopt hiermee vooruit op Single Used Plastic-wetgeving in de EU.

Wereldwijd heeft Arla Foods een CO2e-reductie van bijna 1 miljoen ton gerealiseerd in de afgelopen twee jaar. Hiermee ligt Arla Foods op koers om de 30% CO2e-reductiedoelstelling in 2030 te behalen. Coöperatieleden van Arla Foods krijgen sinds augustus 2023 een maandelijkse vergoeding voor duurzaamheidsinspanningen op hun boerderijen. De melkveehouders realiseerden in 2023 een CO2e-reductie van 3,6%. Dit zorgde voor een uitstootdaling op de boerderij van gemiddeld 1,12 naar 1,08 kg CO2e per kilogram melk. Ook op de productielocaties, in de logistiek en het energieverbruik (scope 1 en 2) heeft Arla Foods de CO2e-emissie verder teruggebracht.

Omzet in Nederland gegroeid met 11,7%

Arla Foods Nederland is onderdeel van het marktcluster Arla Foods Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. De volumegroei van 6,9% van de strategische merken in dit marktcluster was aanzienlijk. Dit was 1,3% in 2022. De totale omzet steeg van 443 miljoen euro naar 488 miljoen euro.

In 2023 steeg de Nederlandse omzet van Arla Foods in dagverse zuivel met 11,7%2. Onder andere de merken Arla Skyr, Arla Lactofree®, Lurpak®, Melkunie en Starbucks™ maakten een grote groei door. De samenwerking met retailers was belangrijk hiervoor. Arla Foods Nederland is door haar klanten voor de 10e keer op rij uitgeroepen tot beste leverancier in de categorie zuivel in het klanttevredenheidsonderzoek van de Advantage Group. In 2023 zette de groei van de e-commercetak uit 2022 onverminderd door met ruim 20%. Met name de merken Arla biologisch en Arla Skyr droegen hieraan bij. De omzetgroei van Arla Foods in België kwam voornamelijk door de merken Arla en Melkunie en in Frankrijk door Arla Pro.

Internationale resultaten

De totale omzet van Arla Foods wereldwijd daalde in 2023 licht naar 13,7 miljard euro. In 2022 was dat 13,8 miljard euro, in 2021 was dit 11,2 miljard euro. De lichte omzetdaling in 2023 werd veroorzaakt door valuta-effecten van met name de Zweedse kroon, het Britse pond en de Amerikaanse dollar. Arla Foods realiseerde een nettowinst van 380 miljoen euro. Dit is 2,8% van de omzet. Dit percentage zit aan de onderkant van de beoogde nettowinst van 2,8 tot 3,2%. Een deel van de nettowinst wordt verdeeld onder de boereneigenaren. In het internationale persbericht van Arla Foods leest u hier meer over.

Vooruitblik 2024

In 2024 blijft Arla Foods volop inzetten op groei. In Nederland komt de zuivelcoöperatie met vernieuwende concepten, zoals het zojuist gelanceerde concept Melkunie Breaker Zero. Daar blijft het niet bij. Meer productinnovaties van Arla en Melkunie staan op de planning, zoals Arla Skyr extra creamy en Melkunie yoghurt Smoothie. Uiteraard wil de zuivelcoöperatie ook de biologische zuivel verder laten groeien en de hele keten verder verduurzamen. Zo gaan melkveehouders in het kader van het ReNature programma weer bomen en struiken planten.

Komende zomer opent Arla Foods Nederland een kantoor in kantoorpand Central Park in Utrecht. Dit is een aanvulling op de locatie in Nijkerk. De overstap van de commerciële organisatie naar het nieuwe kantoor weerspiegelt Arla Foods’ visie op het gebied van duurzaamheid en innovatie: een werkplek die goed met het openbaar vervoer bereikbaar is en is ontworpen met het oog op de toekomst.

Internationaal verwacht Arla Foods ook verder door te groeien. De verwachte groepsomzet van Arla Foods voor 2024 ligt tussen 13,2 en 13,7 miljard euro, en het verwachte nettowinstaandeel ligt tussen de 2,8% en 3,2%. Lees meer in het jaarresultatenverslag van Arla Foods.

Groei vraagt om nieuwe melkveehouders

Met het oog op de aanhoudende groei zoekt Arla Foods Nederland nieuwe leden die weidemelk kunnen leveren. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen mailen naar: CE_ArlaFarmers@arlafoods.com.

 

1 Nielsen: Omzet-aandeel Arla Foods binnen dagverse zuivel, totaal 2023 t.o.v. 2022, totaal supermarkten incl. Aldi & Lidl & E-commerce (excl. Picnic & quick commerce)  

2 Nielsen: Omzetontwikkeling Totaal Dagverse zuivel, totaal 2023 t.o.v. 2022, totaal supermarkten incl. Aldi & Lidl & E-commerce (excl. Picnic & quick commerce)