Arla Foods Nederland sluit uitdagend 2022 positief af

Nijkerk, 9 februari 2023 – Ondanks hoge inflatie, prijsstijgingen om de kosten te dekken en uitdagingen in de toeleveringsketen, sluit Arla Foods Nederland 2022 af met groene cijfers. De volumegroei van de strategische merken van het marktcluster Arla Foods Nederland, België en Frankrijk komt uit op 1,3% t.o.v. 8,4% in 2021. De merken Arla Lactofree®, Arla Skyr, Melkunie PROTEIN, Lurpak® en Starbucks™ zorgden voor een groei in omzet.

Om te zorgen dat haar melkveehouders de sterke kostenstijgingen kunnen dekken en om andere inflatie-gerelateerde kosten in de toeleveringsketen te kunnen opvangen, hebben Arla Nederland, België en Frankrijk prijsstijgingen doorgevoerd in 2022. De strategische merken Melkunie PROTEIN, Starbucks™, Lurpak ® en Arla Pro realiseerden samen een omzetgroei in 2022, die bijdroeg aan een stijging van de totale omzet voor het cluster van 360 miljoen euro naar 443 miljoen euro. Arla Foods België en Frankrijk realiseerden een omzetgroei, voornamelijk gedreven door de merken Arla en Melkunie in België en Arla Pro in Frankrijk. Met haar merken in dagverse zuivel leverde Arla Foods Nederland de grootste groeibijdrage van alle branded leveranciers[1]. Door haar retailpartners werd Arla Foods Nederland afgelopen jaar voor de 8e keer op rij verkozen tot nummer één leverancier in het klanttevredenheidsonderzoek van Advantage Group.

Aanhoudende groei en nieuwe melkveehouders

Met het oog op de aanhoudende groei, is Arla Foods Nederland ook in 2023 op zoek naar leden-melkveehouders die weidemelk aan de zuivelcoöperatie kunnen leveren. Geïnteresseerde melkveehouders die willen toetreden tot de coöperatie van Arla Foods kunnen mailen naar: CE_ArlaFarmers@arlafoods.com.

Omzetgroei strategische merken zet door in 2022
Het marktaandeel van Arla Foods Nederland, marktleider in biologische zuivel, lactosevrije zuivel en ijskoffie, groeide in het Nederlandse supermarktkanaal naar 11%[2] in 2022. Dit werd voornamelijk gedreven door een solide eerste halfjaar. De omzet van moedermerk Arla was 1,4% hoger dan in 2021, grotendeels dankzij positieve ontwikkelingen van de submerken: Arla Skyr +14,2% en Arla Lactofree +10,3%. Arla biologisch kende een omzetdaling van 9,3%, hoofdzakelijk door uitdagingen in de toeleveringsketen. Melkunie-concept PROTEIN kende een omzetgroei van 63,5% t.o.v. 2021, waardoor de omzet van het merk Melkunie (waaronder ook dagverse melk, yoghurt en vla) met 11,5% toenam. Net als in 2021 kende het merk Starbucks™ een sterk jaar: de omzet steeg met 34,2% ten opzichte van 2021. Ook de omzet van Lurpak® groeide met 38,3% t.o.v. 2021, de omzet van Castello groeide met 30,1% t.o.v. 2021[3].

E-commerce: groeikanaal van Arla Foods Nederland

In 2022 heeft de strategie van e-commerce zijn vruchten afgeworpen en was e-commerce een van de groeikanalen van Arla Foods Nederland. Bij quick commerce (snelle bezorgdiensten, zoals Flink en Gorillas) is een uitzonderlijke toename te zien. De omzet groeide met 20% t.o.v. 2021[4]. Vooral Starbucks, Breaker en Lurpak droegen bij aan de omzetgroei. Met een stijging van de vierde naar de derde plek binnen totaal FMCG in het online klantwaarderingsonderzoek van Advantage Group wordt Arla Foods Nederland positief beoordeeld als het gaat om de samenwerking bij het versnellen van de digitale agenda.

Internationale resultaten

In 2022 behield de zuivelcoöperatie haar solide financiële positie in een uitdagende markt. Door de afnemende wereldwijde melkaanvoer in combinatie met een constante vraag stegen de prijzen naar recordhoogtes. Gedreven door grondstoffenprijzen en stevige bedrijfsactiviteiten werd een verhoging van de melkprijs doorgevoerd. Ook wereldwijd groeide Arla Foods het afgelopen jaar. De groepsomzet steeg met 23,2% naar 13,8 miljard euro (tegenover 11,2 miljard euro in 2021 en 10,6 miljard euro in 2020). De groei van de strategische merkomzet van Arla Foods daalde met 3,2%. Arla Foods’ prestatieprijs, die gebruikt wordt om de waarde te meten die Arla Foods per kilogram melk creëert, steeg met 38,8% in 2022 t.o.v. 2021. Aan het einde van het jaar kwam de gemiddelde prestatieprijs voor 2022 uit op 55,1 eurocent per kilogram melk, tegenover 39,7 eurocent per kilogram melk in 2021.

Vooruitblik 2023: investeren in merken en e-commerce

Arla Foods verwacht dat hoge inflatie en volatiliteit het bedrijf in 2023 blijven beïnvloeden en dat het evenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldwijde zuivelmarkt in de loop van 2023 zal worden hersteld. De verwachte groepsomzet van Arla Foods voor 2023 ligt tussen 13,6 en 14,2 miljard euro en het verwachte nettowinstaandeel tussen de 2,8% en 3,2% ligt. In 2023 zet Arla Foods Nederland in op een verdere groei van de merken, het versnellen van de groei van e-commerce en het digitale kanaal en de continue verduurzaming van de keten. Het door Arla Foods geïntroduceerde Sustainability Incentive Model draagt op boerderijniveau bij aan de verduurzaming. Het duurzaamheidsvergoedingsmodel beloont Arla-melkveehouders vanaf augustus 2023 voor broeikasgasemissieverlaging en initiatieven die bijdragen aan biodiversiteitsherstel.

[1] Nielsen: Dagverse zuivel, totaal 2022 t.o.v. 2021, totaal supermarkten incl. Aldi & Lidl & E-commerce (excl. Picnic & quick commerce)

[2] Nielsen: Omzet-aandeel Arla Foods brands in dagverse zuivel, totaal 2022, totaal supermarkten incl. Aldi & Lidl & E-commerce (excl. Picnic & quick commerce)

[3] Nielsen: Omzetgroei Arla Foods merken in dagverse zuivel, totaal 2022 t.o.v. 2021, totaal supermarkten incl. Aldi & Lidl & E-commerce (excl. Picnic & quick commerce)

[4] Nielsen: Arla Foods E-commerce dagverse zuivel, totale omzet 2022 t.o.v. 2021, Food E-com (excl. Picnic)