Nieuwe samenwerking Arla Foods, Trees for All en BoerenNatuur biedt boeren de kans 125.000 bomen en struiken te planten

Partners slaan handen ineen om biodiversiteit rondom boerderijen stap voor stap te verbeteren

Nijkerk, 23 maart 2023 – Nederlandse boeren kunnen de komende jaren 125.000 bomen en struiken planten dankzij een nieuwe samenwerking tussen Arla Foods Nederland, Trees for All en BoerenNatuur. De boeren leveren de melk voor de merken Arla biologisch en Melkunie. De meerjarige overeenkomst is onderdeel van het ReNature programma, een initiatief waarmee Arla Foods Nederland de biodiversiteit rondom boerderijen stap voor stap wil verbeteren.

Plan op maat voor maximale impact

Om de biodiversiteit op en rondom boerderijen stap voor stap te verbeteren, werkt Arla Foods Nederland langdurig samen met BoerenNatuur, de vereniging van agrarische collectieven en de stichting Trees for All. Doordat de partners de handen ineenslaan, krijgen Nederlandse boeren die melk leveren voor de merken Arla biologisch en Melkunie een beplantings- en beheerplan op maat om de biodiversiteit op hun percelen en het erf rondom hun boerderij te verbeteren. Het gaat daarbij om de aanplant van streekeigen boom- en struiksoorten, die passen bij het landschap en de bodem. Zo hebben de bomen en struiken maximale impact op de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving.

Duurzame lange termijn samenwerking

Nadat de bomen en struiken zijn geplant, krijgen de boeren duidelijke adviezen voor langdurig beheer en onderhoud van de aanplant voor minimaal 10 jaar. Zo wordt de ontwikkeling van de aanplant gewaarborgd. Want de bomen en struiken worden geplant om de biodiversiteit nu én in de toekomst te verbeteren. In de toekomst zullen ook andere thema's, zoals de bescherming van weidevogels, blijvend en kruidenrijk grasland en duurzame boslandbouw onderdeel zijn van het programma.

Nederland is pilotland

Nederland is pilotland voor het ReNature programma. Op basis van de verkregen inzichten volgen mogelijk andere landen waar Arla melkveehouders heeft. Eind december 2022 zijn vier melkveehouders gestart met een pilot. Zij planten dit jaar de eerste bomen en struiken rondom hun boerderijen. Het doel is dat daarna vele boeren volgen. De samenwerking met Trees for All en BoerenNatuur loopt in ieder geval tot eind 2025. 

Biodiversiteit in Nederland verbeteren met landschapselementen

De biodiversiteit staat onder grote druk in Nederland. Dit komt onder andere doordat de afgelopen decennia veel landschapselementen, zoals (knot)bomen, heggen en hagen, in het landelijk gebied zijn verdwenen. Het aanplanten van landschapselementen is een concrete en effectieve manier om dat te doen. Bomen en struiken zijn het leefgebied van talloze planten en dieren, die hier hun voedsel vinden en zich er voortplanten. Ook zorgen landschapselementen voor een verbinding tussen bestaande natuurgebieden. Bovendien slaan bomen en struiken CO2 op, vangen ze stikstof en fijnstof af en zorgen ze voor zuurstof, water en schone lucht.

Samen investeren op een praktische manier

Irma Zegers – de Koning, Arla-melkveehouder en pilot deelnemer:
“Ik vind het leuk om als een van de eerste boeren in Nederland mee te doen aan het ReNature programma. Samen investeren we op een praktische manier in de verbetering van het ecosysteem rondom mijn boerderij. Ik boer in de natuur en als agrariër vind ik het belangrijk dat ik een bijdrage lever aan het verbeteren van de biodiversiteit, ook al is dat stap voor stap. Als je goed bent voor de natuur zullen de dieren en bodem namelijk ook goed voor jou zijn, en dan is de cirkel rond.”

Simone Groenendijk, directeur Stichting Trees for All:

“Trees for All heeft al bijna 25 jaar ervaring met het duurzaam aanplanten van bomen en struiken, ook in landbouwgebieden. In Nederland dragen we actief bij aan het herstel van landschapselementen in het landelijk gebied. Want bomen en hagen horen wat ons betreft bij een gezond en biodivers boerenland. Dat kunnen we alleen realiseren door samen te werken. Met Arla Foods Nederland en BoerenNatuur vormen we een sterke coalitie om samen letterlijk meters aan bomen en heggen te maken. We hopen dan ook dat veel boeren meedoen met het ReNature programma.”

Voor boeren, door boeren

In dit nieuwe samenwerkingsverband wordt verbinding gemaakt tussen de mens en de groene elementen in het landschap. BoerenNatuur bestaat uit een landelijk netwerk van agrariërs die verenigd zijn in regionale collectieven. Zij helpen boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit op hun land. Dit doen zij gebiedsgericht en met aandacht voor beheer van het agrarische landschap. Vanuit deze rol coördineren zij het contact met de deelnemende boeren en zijn ze verantwoordelijk voor het delen van kennis en voorstellen op maat. Trees for All speelt een belangrijke rol in de implementatie en het monitoren van de resultaten, zoals zij de afgelopen 25 jaar hebben gedaan bij vele projectpartners. Arla Foods Nederland zal de financiering voor het programma verstrekken. De deelnemende boeren zullen zelf de bomen en struiken planten en het beheer verzorgen. De monitoring vindt in samenwerking met het collectief plaats. Naast het ReNature programma stimuleert Arla Foods ook andere initiatieven van melkveehouders die bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, middels het in 2022 ingevoerde duurzaamheidsvergoedingsmodel.

Over BoerenNatuur

De 40 agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap op het bedrijf en in de regio versterkt. De collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het ANLb uitvoeren op hun grond. Samen zorgen ze voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren.

Over Trees for All

Stichting Trees for All zet zich al bijna 25 jaar in voor een bosrijke wereld. Dit doet zij door bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang van bomen. Alle projecten die Trees for All steunt, dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen. Trees for All is een CBF erkend goed doel met een ANBI-status.