Vanaf vandaag ontvangen Arla-melkveehouders duurzaamheidsvergoeding  

2,2 miljard euro tot eind 2030 om duurzaamheidsinspanningen van coöperatieleden te belonen en motiveren

Nijkerk, 14 augustus 2023 – Vanaf vandaag ontvangen coöperatieleden van Arla Foods die bepaalde duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren op hun bedrijf een hogere prijs voor hun melk. Arla Foods betaalt voor de eerste keer de maandelijkse duurzaamheidsvergoeding aan haar melkveehouders, om klimaatactiviteiten en andere duurzaamheidsinspanningen op hun boerderijen te belonen. Arla-melkveehouders hebben meer maatregelen genomen dan in eerste instantie voorspeld. Op basis van de huidige cijfers zal Arla Foods tot eind 2030 in totaal 2,2 miljard euro uitkeren voor de duurzaamheidsinspanningen van haar coöperatieleden. De zuivelcoöperatie heeft in totaal 500 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de vergoeding, omdat zij verwacht dat haar coöperatieleden de lat aanzienlijk hoger zullen leggen.

Duurzaamheidsvergoedingsmodel
In het najaar van 2022 introduceerde Arla Foods haar nieuwe duurzaamheidsvergoedingsmodel, ontwikkeld in samenspraak met haar coöperatieleden. Dit model beloont coöperatieleden voor klimaat- en milieubevorderende initiatieven en bouwt onder andere voort op de gegevens die sinds 2019 zijn verkregen uit de Klimaatcheck. Het model  weerspiegelt het op wetenschap gebaseerde plan van Arla Foods om haar reductiedoelstellingen te bereiken, dat voldoet aan de criteria van het Science Based Targets Initiative voor ambitieuze waardeketendoelen. Met als doel om tegen 2030 30% CO2e-emissies op de boerderij te hebben gereduceerd en in 2050 netto klimaatneutraal te zijn.

Op basis van de maatregelen die de grootste impact kunnen hebben, is een systeem ontwikkeld met 19 puntgevende onderdelen – zoals voer- en eiwitefficiëntie, mestverwerking, duurzaam voer, hernieuwbare elektriciteit en landgebruik. Het puntensysteem wordt gebruikt om de duurzaamheidsinitiatieven van Arla-melkveehouders te belonen. Coöperatieleden kunnen vooralsnog tot 80 punten verdienen. De maatregelen die het meest positieve effect hebben op duurzaamheid leveren de meeste punten op – en de hoogste financiële vergoeding. De verwachting is dat de komende jaren nog meer punten worden toegevoegd naarmate nieuwe op wetenschap gebaseerde kennis en technologieën beschikbaar komen.

Eerste uitbetaling
Vanaf vandaag start Arla Foods met het uitbetalen van de nieuwe maandelijkse duurzaamheidsvergoeding, op basis van de gegevens van juli 2023. Arla-melkveehouders die de meeste initiatieven doorvoeren voor klimaat en milieu ontvangen de hoogste prijs voor hun melk. Op deze manier zijn consumenten ervan verzekerd dat een deel van de prijs die zij betalen voor de producten van Arla Foods bijdraagt aan het belonen en motiveren van een snellere transitie naar een duurzamere melkveehouderij.

Arla Foods heeft jaarlijks tot 500 miljoen euro uitgetrokken om haar leden te belonen en te motiveren voor hun duurzaamheidsinspanningen. Daarvan gebruikt de zuivelcoöperatie nu 300 miljoen euro. De hoogte van de vergoeding hangt af van de inspanningen van de individuele coöperatieleden en het behaald aantal punten. Voor elk punt dat de boeren verdienen, betaalt Arla Foods 0,03 eurocent per kilogram melk bovenop de eurocent voor het indienen van de Klimaatcheck-gegevens. Op basis van de huidige puntenscore betaalt Arla Foods tot eind 2030 in totaal minimaal 2,2 miljard euro voor duurzaamheidsactiviteiten op de boerderij.

Voor Mark Boot, Managing Director Arla Foods Nederland, markeert de eerste uitkering van de duurzaamheidsvergoeding een bijzondere dag: “‘De uitbetaling van de duurzaamheidsvergoeding is een mijlpaal in onze duurzaamheidsstrategie en ik wil onze leden bedanken voor hun enorme betrokkenheid. Nu betalen duurzaamheidsactiviteiten zich ook financieel terug voor de bedrijven. Dankzij Arla Foods’ unieke puntensysteem kunnen wij onze melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Tegelijkertijd motiveren we onze melkveehouders om de maatregelen te nemen die nodig zijn om als coöperatie onze ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen behalen.”

Verwachtingen overtroffen
Van 2021 tot 2022 daalde de totale CO2e-uitstoot van Arla Foods per kilogram melk met 2,4 procent. Dat blijkt uit gegevens van Arla Foods’ Klimaatcheck op de boerderijen. Arla-melkveehouders hebben onder andere efficiënter voer geproduceerd en gebruikt, minder kunstmest gebruikt, hun mestopslag verbeterd, het energieverbruik verminderd en zijn overgestapt op meer hernieuwbare elektriciteit.

Tijdens de introductie van het duurzaamheidsvergoedingsmodel, was de voorspelling van Arla Foods dat haar coöperatieleden in het nieuwe puntensysteem gemiddeld 39 punten zouden halen van de mogelijke 80. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat de gemiddelde Arla-melkveehouder 48 punten heeft behaald op basis van de initiatieven die eind juni 2023 zijn geregistreerd. De 48 punten betekenen dat Arla Foods in zeven landen gemiddeld 1,44 eurocent per kilogram melk uitkeert aan haar leden via de duurzaamheidsvergoeding.

Daarbovenop komt 1 eurocent per kilo melk voor het aanleveren van de Klimaatcheck-gegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidsvergoeding. Voor een gemiddelde Arla-boerderij met een jaarlijkse melkproductie van 1,6 miljoen kilogram komt 2,44 eurocent in totaal overeen met bijna 40.000 euro per jaar. De maandelijkse duurzaamheidsvergoeding wordt elk kwartaal bijgewerkt en het totale jaarlijkse bedrag is afhankelijk van of de coöperatieleden de duurzaamheidsinitiatieven op elk bedrijf en het totale melkvolume in Arla Foods behouden.

Over Arla Foods
Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie met 8.500 melkveehouders in 7 landen: Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg. Arla Foods is de grootste producent van biologische zuivel ter wereld en is daarin ook in Nederland marktleider. Arla Foods Nederland heeft als missie om het makkelijker te maken voor mensen om gezonder te leven, dankzij gezonde voeding, op een zo duurzaam mogelijke manier voor planeet, mensen en dieren. Kijk voor meer informatie op arla.nl.