Arla Foods streeft naar netto klimaatneutrale zuivel

Arla Foods en haar 10.300 eigenaren presenteren een ambitieus plan om de transitie naar duurzame zuivelproductie te versnellen. De hoofddoelstelling in het duurzaamheidsprogramma is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 30% per kilo melk in de komende tien jaar. Bovendien werkt Arla Foods aan netto klimaatneutrale zuivel in 2050. 

“Wij willen onze leidende positie als internationale landbouwcoöperatie met 10.300 melkveehouders optimaal benutten om de overgang naar duurzame zuivelproductie te versnellen. Wij werken al jaren aan duurzame landbouw. Nu moeten we verder gaan om de klimaatverandering, die iedereen treft, tegen te gaan”, zegt Jan Toft Nørgaard, melkveehouder en voorzitter van Arla Foods.

 

Arla's duurzaamheidsprogramma heeft betrekking op de hele waardeketen - van koe tot koelkast - en omvat verschillende strategieën en doelstellingen voor melkveehouderijen, verwerking, transport, verpakking, voedselverspilling, gezonde voeding en goede eetgewoonten. Deze worden in 2019 en daarna ontwikkeld.

 

Netto klimaatneutraal
De hoofddoelstelling van Arla Foods is het reduceren van de totale CO2-uitstoot met 30% per kilo melk in 2030 en daarnaast te werken aan netto klimaatneutrale zuivel in 2050. Netto klimaatneutraal betekent dat de emissie zoveel mogelijk wordt gereduceerd. De overige uitstoot, die niet kan worden vermeden, wordt gecompenseerd door activiteiten die een positieve bijdrage aan het klimaat leveren.

 

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot in de zuivelindustrie is afkomstig van melkveehouderijen. Daarom is het voor melkveehouders belangrijk om te weten wat de klimaatimpact van hun bedrijf is en hoe zij die kunnen verminderen. In de afgelopen jaren zijn meer dan 5.000 klimaatonderzoeken uitgevoerd op Arla-melkveehouderijen. Bovendien hebben bijna 700 bijeenkomsten op melkveehouderijen plaatsgevonden om groepen melkveehouders voor te lichten over duurzaamheidsmaatregelen.

 

 Aanpak heeft effect

Sinds 1990 is het Arla-melkveehouders gelukt de uitstoot van hun melkproductie te verminderen met 24%. De CO2-uitstoot van Arla’s productietak, inclusief verpakking en transport, is met 22% gereduceerd sinds 2005. In dezelfde periode is Arla’s verwerkte melkvolume met bijna 50% toegenomen.

 

Handvatten en kennis om uitstoot op melkveehouderijen te verminderen
Met het in 2018 geïntroduceerde digitale documentatiecentrum Arlagården® Plus helpt Arla melkveehouders om continue verbeteringen aan te brengen op hun bedrijf. Elk kwartaal vullen de melkveehouders van Arla gedetailleerde informatie in over hun kudde, melksysteem, voer, weidegang, landgebruik en dierenwelzijn. Arlagården® Plus is de grootste dataset voor melkveehouderijen in Europa.

 

Voorzitter van de Nederlandse Arla melkveehouders Johan van den Boer is hierover optimistisch gestemd. “Onze leden omarmen Arlagården® Plus. Eind 2018 registreerde nagenoeg 100% van de 62 Nederlandse melkveehouders de data in het systeem. Dit geeft ons meer inzicht en daarmee een mooie basis om de volgende stappen in verduurzaming op de boerderij te zetten.” In nauw overleg met de melkveehouders wordt in 2019 een plan ontwikkeld om de klimaatambitie door te vertalen naar een concreet actieplan.

 

Arla Foods Nederland omarmt de duurzaamheidsstrategie

Arla werkt er ook in Nederland elke dag aan om zuivel nog duurzamer te maken. Een belangrijk speerpunt is het verduurzamen van verpakkingen. Het streven is om verpakkingen zoveel mogelijk uit hernieuwbaar materiaal, dat wil zeggen gemaakt van organisch materiaal, en volledig recyclebaar te maken. Zo introduceerde Arla Biologisch vorig jaar het meest duurzame zuivelpak van Nederland. Deze verpakking bestaat uit 100% ongebleekt bruin karton en hernieuwbaar plastic. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot met 34% per pak en bespaart op jaarbasis 272 ton CO2.

 

In 2019 wordt verder geïnvesteerd in verduurzaming. Op het gebied van verpakkingen is er in een nieuwe PET-lijn in de fabriek in Nijkerk geïnvesteerd die met 100% recyclebaar plastic werkt, waarvan 50% van hernieuwbare oorsprong. Ook werkt Arla Foods in 2019 aan een vernieuwde Arla Skyr beker en een verbetering van de Melkunie Breaker pouch. Het merk Melkunie lanceert binnenkort het beter-voor-de-koe programma op haar basiszuivellijn. Een uitgebreid programma met aanvullende duurzaamheidseisen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit.

 

Arla’s klimaatdoelstellingen 2050:

  • Netto klimaatneutrale zuivel
  • Stikstof- en fosfaatcycli in balans
  • Verhoging van de biodiversiteit en toegang tot de natuur

Doelen: de klimaatambities van Arla zijn opgesteld met input van onderzoekers van universiteiten en NGO’s in Zweden, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en is gebaseerd op de Science Based Targets om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2⁰ C te houden. Science Based Targets is een samenwerking van CDP, World Resources Institute (WRI), het Wereld Natuur Fonds en het Global Compact van de Verenigde Naties.  

 

CO2-metingen op melkveehouderijen: Arla Foods volgt de internationale methode voor CO2-voetafdrukken op bedrijfsniveau, ontwikkeld door de International Dairy Federation. We hebben een CO2-meetinstrument ontwikkeld, die tot nu toe meer dan 5.000 keer gebruikt is op Arla-melkveehouderijen.