Sterkere planeet

Onze melkveehouderijen worden steeds duurzamer

Het hart van onze coöperatie van melkveehouders wordt gevormd door de melkveehouderij. Als melkproducenten én eigenaren van de coöperatie lopen onze melkveehouders voorop in de transitie naar duurzamere melkveehouderijen.

Onze melkveehouders werken volgens Arla’s kwaliteitssprogramma Arlagården®, waardoor ze steeds meer stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Het programma heeft vier focusgebieden: kwaliteit van de melk & voedselveiligheid, dierenwelzijn, klimaat & natuur en mensen. Het programma waarborgt een duurzaam en verantwoord beheer van onze melkveehouderijen. 

Daarnaast stimuleren we weidegang bij onze Arla-leden. En zorgen we ervoor dat alle melk die in Nijkerk wordt verwerkt tot zuivelproducten voldoet aan een duurzaamheidsprogramma: weidemelk van Stichting Weidegang of biologisch gecertificeerd door Skal (Arla Biologisch). Ook nemen we initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen op de boerderijen te reduceren.

Maatregelen die wij hebben genomen om onze melkveehouderijen duurzamer te maken

Verlagen van onze CO2e-uitstoot
Verlagen van onze CO2e-uitstoot

Sinds 2015 hebben Arla-melkveehouders de uitstoot per kilo melk met 7% verminderd en de CO2e-uitstoot van Arla Foods is ongeveer de helft van het wereldwijde gemiddelde. Ons doel is om de uitstoot op de boerderij in 2030 met 30% per kilogram melk te verminderen.

Datagedreven klimaatactie
Datagedreven klimaatactie

We blijven continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de hoeveelheid broeikasgassen nog meer te verlagen. Arla Foods’ Klimaatcheck-programma helpt onze melkveehouders om hun CO2e-uitstoot te meten en te verminderen op basis van 's werelds grootste extern gevalideerde klimaatdatasets van melkveebedrijven. 

Lees meer
Zorg voor onze koeien
Zorg voor onze koeien

Een duurzame en bloeiende melkveehouderij is alleen mogelijk met gelukkige en gezonde dieren. Om het welzijn van onze koeien te garanderen, hebben we Arlagården® ontwikkeld, ons programma voor kwaliteitsbeheer op de boerderij. Met deze tool bouwen we een van de grootste databases voor dierenwelzijn ter wereld om ons te helpen het welzijn van onze koeien te volgen, van hun hygiëne tot de samenstelling van hun melk.

Arla Foods’ klimaatambities

Onze klimaatambitie is om tegen 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Op weg zetten we ons in om de CO2e-uitstoot in 2030 aanzienlijk te verminderen:

  • 63% reductie in productie, eigen logistiek en energieverbruik (in overeenstemming met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden)*
  • 30% reductie op boerderijen en van emissies van ingekochte wei, logistiek van van derden en verpakking.

*Goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief

Arla Foods’ klimaatambities
Onze duurzamere melkveehouderijen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzamere melkveehouderijen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzame melkveehouderijen dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 6 - Schoon water en sanitair, door ervoor te zorgen dat stikstof en fosfor op onze melkveehouderijen in balans zijn. 
  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door op onze melkveehouderijen gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door voorop te lopen op het gebied van ontwikkelingen in de melkveehouderij. 
  • Nr. 13 - Klimaatactie, door de broeikasgasuitstoot op onze melkveehouderijen te blijven verlagen en ons in te spannen voor volledig klimaatneutralezuivel in 2050. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met anderen en de zuivelsector om een duurzame zuiveltoekomst voor ons allemaal te garanderen.