Sterkere planeet

Onze melkveehouderijen worden steeds duurzamer

Het hart van onze coöperatie van melkveehouders wordt gevormd door de melkveehouderij. Als melkproducenten én eigenaren van de coöperatie lopen onze melkveehouders voorop in de transitie naar duurzamere melkveehouderijen.

Onze melkveehouders werken volgens Arla’s kwaliteitssprogramma Arlagården®, waardoor ze steeds meer stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Het programma heeft vier focusgebieden: kwaliteit van de melk & voedselveiligheid, dierenwelzijn, klimaat & natuur en mensen. Het programma waarborgt een duurzaam en verantwoord beheer van onze melkveehouderijen. 

Daarnaast stimuleren we weidegang bij onze Arla-leden. En zorgen we ervoor dat alle melk die in Nijkerk wordt verwerkt tot zuivelproducten voldoet aan een duurzaamheidsprogramma: weidemelk van Stichting Weidegang, het Beter voor de Koe-programma van Melkunie of biologisch gecertificeerd door Skal (Arla Biologisch). Ook nemen we initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen op de boerderijen te reduceren.

De klimaatneutrale toekomst van de melkveehouderij

We zetten in op een netto klimaatneutrale toekomst voor de melkveehouderij. Onze ambitie is om de totale uitstoot van broeikasgassen per kilo melk met 30% te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015. Daarnaast werken we ernaartoe dat al onze zuivel in 2050 netto klimaatneutraal is. De eerste stap hebben we al gezet: Arla biologisch is vanaf nu klimaatneutraal.

Doordat we al generaties lang het land bewerken, kunnen we terugvallen op tientallen jaren kennis en ervaring. Dit komt goed van pas bij onze wens om continu verbeteringen door te voeren en volgende stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo vullen onze melkveehouders ieder jaar de Arla Klimaatcheck in en krijgen zij advies over hoe ze broeikasgassen kunnen verminderen.

Maatregelen die wij hebben genomen om onze melkveehouderijen duurzamer te maken

Lagere broeikasgasuitstoot dan het wereldwijd gemiddelde
Lagere broeikasgasuitstoot dan het wereldwijd gemiddelde

De Arla-melkveehouders hebben al flinke stappen gezet in hun transitie naar duurzame melkveehouderij. Ze stoten 23% minder broeikasgassen per kilo melk uit dan in 1990. Daarmee ligt hun carbon footprint op ongeveer de helft van het wereldwijde gemiddelde.

Klimaatcheck voor onze melkveehouders
Klimaatcheck voor onze melkveehouders

We blijven continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de hoeveelheid broeikasgassen nog meer te verlagen. Zo hebben we in 2019 de Klimaatcheck gelanceerd. Hiermee verzamelen we data die melkveehouders inzicht geeft in hun broeikasgasuitstoot. Aan de hand van deze inzichten dragen we methoden aan om de uitstoot op de melkveehouderij nóg verder te beperken.

Het welzijn van onze koeien
Het welzijn van onze koeien

Een duurzame én bloeiende melkveehouderij is alleen mogelijk met gelukkige en gezonde dieren. Daarom letten de melkveehouders onder andere op vier focusgebieden als het gaat om dierenwelzijn: lichaamsconditie & gewicht, hygiëne, mobiliteit en verwondingen. 

Onze wereldwijde ambitie om de broeikasgasuitstoot van onze melkveehouderijen te verkleinen 

Onze ambitie is om de komende jaren de broeikasgasuitstoot van onze melkveehouderijen nog meer te minimaliseren. Daarom hebben wij de volgende doelen opgesteld:

  • Vermindering van 30% van de uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk tegen 2030 ten opzichte van 2015.
  • Voor Arla biologisch willen we dit doel al voor 2028 realiseren.
Onze duurzamere melkveehouderijen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzamere melkveehouderijen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzame melkveehouderijen dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 6 - Schoon water en sanitair, door ervoor te zorgen dat stikstof en fosfor op onze melkveehouderijen in balans zijn. 
  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door op onze melkveehouderijen gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door voorop te lopen op het gebied van ontwikkelingen in de melkveehouderij. 
  • Nr. 13 - Klimaatactie, door de broeikasgasuitstoot op onze melkveehouderijen te blijven verlagen en ons in te spannen voor volledig klimaatneutralezuivel in 2050. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met anderen en de zuivelsector om een duurzame zuiveltoekomst voor ons allemaal te garanderen.